Similiar Projects

mObaş Evi

mO/mimarlıkOfisi tarafından tasarlanan ev, Ayvalık kentsel sit yapılanma koşulları çerçevesinde tasarlanmış mimari bir deneme.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Yapı alanı; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Endüstri Peyzajı Ayvalık’ın, doğu – batı yönüne yamaç veren üst kotlarında yer alır.

Batı yönü, Ayvalık iç denizi, arkasında Cunda Adası ve en geride Kaz Dağları’na kadar ulaşır ve güneşin batışı ile bütünleşir.

Doğu yönü ise, büyük çam ağaçlarından oluşan yoğun bitki örtüsüne bakar.

Bu iki güçlü manzara verisi, yapının plan şemasını belirleyen en önemli etken olmuştur.

Işığın ve iki yönlü manzaranın yapının içinden geçmesi ve her mekana yayılması amaçlanmıştır. 

Yapı konut fonksiyonlarını; farklı kotlardaki döşemelerle çözer. Bu döşemeler farklı yüksekliklerde doğu - batı yönünde uzayan, birbirine geçen iç hacimler oluşturur. Bu döşemeler arasında gerektiğinde açılır kapanır hafif sistemlerle ayrılma veya  bölünme yapılabilir.

Ayvalık Kentsel Sit İmar Planı koşullarında belirtilen yöresel yapılarda cephe sürekliliğini sağlayan kapalı çıkma, doğu cephesinde ayrı kota sahip farklı bir çalışma yüzeyi olarak tasarlanmıştır.

Ayvalık’taki endüstri yapılarının kentte yarattığı kimliğin yapı içerisinde de vurgulanması amacıyla, iç yüzeylerde brüt beton kullanılmıştır. Yine farklı kotlara sahip mekanlar arasında esnekliğin ve şeffaflığın yarattığı tek hacim hissi, dünya mirasına aday olan Ayvalık’ın endüstri vurgusunu hissettirir.

Sonuç olarak, kısıtlayıcı plan koşullarına rağmen, iki kat hakkı olan konutta geleneksel plan şemasının dışına çıkılarak, çok daha yenilikçi ve özgün mekanlar kurulması sağlanmıştır. 

Details
Project Location: Ayvalık, Balıkesir
Project Type: Single House
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Gülşen Yobaş
Consultant: Fırat Aykaç
Projcet Manager: Yasemin Balkan
Structural Project: İmdat Eroğlu
Mechanical Project: Ali Pehlivan
Plumbing Project: Ali Pehlivan
Photography: Zeren + Mehmet Yasa Photography
Architectural Supervision: Fırat Aykaç
Construction Site Manager: Gülşen Yobaş
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2016
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 119 m2
Total Construction Area: 170 m3

Pin It
Architectural Offices
Architects

Yasemin Balkan
Contributing Architect(s)
Fırat Aykaç
Selin Can Yuvakel