Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Necla - Tevfik Karadavut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Yaklaşık 10.000 m² arsa üzerine yapılan 10.000 m²'lik eğitim yapısı programında üç Meslek Lisesi'ni içeriyor. Laboratuvar ve atölye alanları gerektiren Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Biyomedikal Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Meslek Liseleri.

Hayırsever Necla Karadavut bu defa yaptıracağı eğitim yapısı için kendisine Milli Eğitim Bakanlığı'na ait arazi gösterildiğinde, bölgenin yoksulluğundan ve gelişmişlik seviyesinden herkes gibi etkilenecekti. Buca'nın göç alarak oluşmuş yeni mahallesindeki gecekondular, eğitime ayrılan alana dahi önlenemez şekilde yerleşmişti.

Yapının çevresiyle kurabileceği olumlu fiziksel bağın kısa dönemde pek mümkün olamayacağı öngörülerek yapı içe dönük planlanmıştır. Programdaki yönetim, eğitim ve sosyal alanlar, iç avlu/bahçelerin etrafında toplanarak, liseye ait iç mekan oluşturulmuştur. İleri tarihte yapılabilecek gibi planlanan spor salonu bağışçı-işverenin cömert kararıyla ilk etapta inşa edilmiştir. Spor salonu açık amfiye açılan kapılarıyla aynı zamanda iklime uygun açık hava sahne gösterilerine de imkan vermektedir. Eğitim kanadında koridorlar yerine geniş, aydınlık, iç teneffüs mekanları yaratılmıştır. Giriş holünde üç lise öğrencisinin buluşabileceği, geniş merdivenleri amfi gibi kullanılabilecek, rampalı yüksek dağılım / buluşma holü yaratılmıştır. Yönetim bölümünde sergi ve toplantılara olanak tanıyan ayrı bir hol vardır. Genelde dışarıdan tercih edilen işletmeciyi yapı dışında tutacak şeilde, öğrencilerin avlulardan ulaşacağı kantin ve ısıtılacak hazır yemeklerin servis edileceği her yöne hakim köprü yemekhane bulunmaktadır. Engelli ulaşımı ve kullanımı dış ve iç rampalarda, boyut ve ıslak hacimlerde düşünülmüştür. Üç meslek lisesi birarada yapılan yatırımın (henüz inşaat sırasında iken çevrede başlayan boyama, iyileştirme faaliyetlerini de gözlemleyerek) bölgeye kısa zamanda katkı getireceğini düşünüyor, içe dönük planlamaya rağmen arsa çevresinde yapılmak zorunda kalınan duvar ve çitlerin güvenlik nedeniyle yükseltilmesi taleplerinin aksine yakın gelecekte medenice kaldırılma imkanının geleceğini umuyoruz.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Süleyman Okay
Ana Yüklenici: Berberooğlu İnşaat
İç Mekan Projesi: PAO Mimarlık Tasarım
Statik Projesi: Ali İhsan Çalış
Mekanik Projesi: Oge Mühendislik
Elektrik Projesi: Seren Mühendislik
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 10350
Toplam İnşaat Alanı: 9230

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Elif Pekin

Coşku Altuğ

Sedef Tunçağ