Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Spor Kompleksi

Arkinom Mimarlık tarafından tasarlanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde bulunan spor tesisinin inşaatı 2020 yılında tamamlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Yer

Anadolu’da tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde, barındırdığı kültürel ve coğrafi özellikleriyle güzide şehirlerimizden biri konumdadır. Son yıllarda şehrin sanayi ve eğitim faaliyetlerinin gelişmesinde ise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölge içinde lokomotif bir konumda olmuş ve bu güzel kentin büyümesine güç ve enerji vermiştir. Eğitim ve sanayi alanlarının gelişimin yanı sıra, sportif faaliyetler ve alınan başarılar Niğde’nin bu alanlardaki potansiyellerini görünür kılmaktadır. Bu noktada kentin, spor tesislerini çağdaş, uluslararası düzeye getirme adına; gelişen ve değişen ihtiyaçlara uyumlu hizmetler üretebilmek, bu hizmetleri Niğde halkının hak ettiği kalite ve konfora layık mekanlar sunabilmek amacıyla spor etkinliklerinin bir arada yapılabileceği; içinde salon sporları ile birlikte, yarı olimpik yüzme havuzu ve hizmet birimlerinin yer aldığı bir tesis organize edilmiştir.

Tasarım

Mekan kurgusu tasarlanırken dikkat edilen en önemli nokta; yapıyı yalnızca spor faaliyetlerinin yapılacağı bir tesisten çok, üniversiteli ve halkın spor faaliyetleri dışındaki gece-gündüz kamusal kullanım senaryolarına dahil olma potansiyellerini sağlayacak bir komplekse dönüştürme gayreti olmuştur. Yapı formunda, bölgenin mimari ve coğrafi dokusuna temas eden aynı zamanda da üniversite kurumunun geleceğe yönelik çağdaş ve dinamik yönünü temsil edecek bir biçim dili geliştirmeye çabalanmıştır. Malzeme renkleri seçilirken bölgenin renk ortalamaları referans alınmış ve yine yakın çevrede bulunan doğal malzemeler ile birlikte çelik strüktür ve kompozit yapı elemanları birlikte kullanılmıştır.

Program ve Planlama

Yapı, yüzme havuzu, kapalı spor salonu (basket-voleybol-hentbol) ve salon sporları (squash, dans, fitnes, güreş vb.) aktivitelerini barındıracak şekilde üç ana işlev grubuna ayrılmıştır. Bu ayrım yapılırken, bu işlev guruplarının hem ayrı ayrı hem de bütünün parçası olarak çalışması hedeflenmiştir. Aynı anda yapılacak etkinlik ve müsabakalarda, yapı kompleks şeklinde çalışmakta ve bu üç ana işlev gurubunu bir omurga gibi bağlayan ön fuayede; kafeterya, restoran, oyun alanları gibi ortak alanlar gerektiğinde birbirlerinden izole olabilecek şekilde planlanmıştır.

TBF’nin belirlediği 3. seviye salon standartları ve TVF’nin belirlediği 1.lig voleybol standartlarına uygun şekilde 750 seyirci kapasiteli bir kapalı spor salonu planlanmıştır. İçinde engelli soyunma odalarının da bulunduğu 8 adet soyunma odası, zemin katta ana fuayeye ve havuz alanına hizmet eden iki ayrı kafeterya, asma katta ise hem salona hem de yüzme havuzuna hizmet eden bir adet restoran bulunmaktadır. Yine salon sporları içinde, masa tenisi, bilardo, güreş, boks, dans, kondisyon, tekli ve çiftli squash salonları planlanmıştır.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Bir Spor Yapısı

Spor Kompleksi, içine yerleştiği peyzajda çevresiyle bir bütün olarak enerji etkin bir mimari düzlemde üretilmiştir. Dolayısıyla tasarımda topoğrafya verileri, kentsel ve coğrafik bağlam göz önünde bulundurularak kararlar alınmıştır. Özellikle havuzun nem kontrolü öncelikle pasif iklimlendirme standartlarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Havuzun mekanik sistemi bölgede mevcut olan yer altı termal suyu kullanabilecek şekilde alternatif olarak düzenlenmiş aynı zamanda ileride otopark gölgelik alanlarını oluşturacak güneş panellerine adapte olabilecek bir elektrik sistemi planlanmıştır.

Yapıda, yerel ve sürdürülebilir bölgesel malzemeler kullanılmaya gayret edilmiştir. Niğde’nin sıcak kuru iklimine uygun olarak, kabuğun toplam ısı geçirme katsayısı düşünülerek seyirci fuayelerinin yazın serin, kışın ise sıcak mekan konforunu sağlaması hedeflenmiştir. Yapı kabuğunda seramik ve alüminyum kompozit malzemeler ile cephede ikinci bir cephe yüzeyi oluşturularak yaz mevsiminin yakıcı güneş ışığı ve bina içindeki termal dengenin optimum düzeyde kalması istenmiştir. Yapının yan cephelerinde oluşturulan yırtıklar hakim rüzgar yönü düşünülerek, ısınan havanın pasif rüzgar enerjisi ile havalandırma sağlanmıştır. Yapı formunda ön cephe ve arka cephede uzayan kabuk, bina çevresinde seyirci toplanma alanlarının üzerini örterek gölgelik alanlar yaratmaktadır. Çatı geometrisi yapının plastik etkisini güçlendirirken bir yandan da yağmur sularını toplayacak sarnıçları sayesinde, depolanan suyun peyzaj ve özellikle sahanın sulaması olarak tekrar kullanılması sağlanmıştır.

Son haliyle Niğde Ömer Halisdemir Spor Kompleksi’nin, sosyal, ekonomik ve iklimsel sürdürülebilirlik ilkeleriyle bölgenin örnek spor yapılarından biri olması hedeflenmektedir.

Künye
Proje Yeri: Niğde, Bor
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Rekreasyon / Spor
İşveren: Niğde Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Ana Yüklenici: AK-KOÇ İnşaat
Proje Yöneticisi: Erdem Dokuzer
Statik Projesi: SCİ Mühendislik
Mekanik Projesi: 2Y Mekanik
Elektrik Projesi: Sistemli Mühendislik
Tesisat Projesi: 2Y Mekanik
Çelik Projesi: SCİ Mühendislik
Altyapı Projesi: 2Y Mekanik
Fotoğraf: Şahika Erdoğmuş
Şantiye Yöneticisi: Umut Eroğlu, Kadir Gök
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 17.306 m2
Toplam İnşaat Alanı: 10.500 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Erdem Dokuzer

Cafer Mustafa Çetindaş
Yardımcı Mimar(lar)
Neşe Dokuzer
Melih Ünlüler