Other Works
Similiar Projects

Ruha Kültür Kent ProjesiGAP Bölgesinin gelişme odaklarından birisi olan, zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi'nin Osmanbey yerleşkesi komşuluğunda, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlayacak bir "Ruha Park" projesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

"Ruha Park" Projesi, değişik açılardan değerlendirildiğinde, GAP Bölgesinin ve Şanlıurfa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağı kabul edilecektir. Proje alanının Harran Üniversite Kampüsü'ne komşu olması nedeniyle, bu alanda gerçekleştirilecek olan düşük yoğunluklu, doğal ve kültürel çevresi ile bütünleşmiş bir "Kültür ve Rekreasyon Kenti", kent merkezi ve üniversite ile yoğun sosyal ve kültürel etkileşim içinde olacaktır. Proje ile kurulacak bu kentte yer alacak konutlar, öğrenci evleri, otel ve diğer turistik tesisler, rekreasyon tesisleri, bölgenin ve özellikle Şanlıurfa'nın kültür ve turizminin gelişmesine hizmet edecektir.

Details
Project Location: Şanlıurfa
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Urban Design
Architectural Project Team: Devrim Çimen, Arda İnceoğlu
Employer: Necdet Abamor
Project Start Date: 2011
Building Plot Area: 400 ha

Pin It
Architects

Baran İdil