Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

The Mall – Karma Kullanım, Mogadişu Ticaret Ve Kültür Kompleksi

Ercan Çoban Mimarlık ve ONZ Architects tarafından tasarlanan ticaret ve kültür merkezi yapısı 2013 A' Design Ödülleri'nd Mimarlık, Bina ve Yapı Tasarımı kategorisinde ödül aldı.

The Mall projesi, Mogadişu şehri için, şehir merkezi ile havaalanı bölgesini birleştiren ana aksın üzerinde inşa edilmek üzere tasarlanmış bir karma kullanım projesidir. Tasarımın ana fikri, alışveriş merkezi başlığı altında iletilmiş ve talep edilmiş olan bina programının çözümlenerek, söz konusu bölgeyi ve yakın çevreyi besleyecek bir kültürel ve ticari alana dönüştürülmesi üzerine kurgulanmıştır.

Tasarlanmış olan yapı alışveriş birimleri, kültür ve kongre merkezi, rezidans-ofis bloğunun yanısıra rekreasyon alanları, yeme-içme birimleri ve ibadet alanı gibi destek mekanlarını da içermektedir.
Ana tasarım fikrinden ve bölgesel iklim verilerinden yola çıkarak ; plan şeması, farklı fonksiyonlara sahip mekanların farklı değerlerdeki açık alanlar-avlular etrafında organizasyonu ve bu açık alanların birbirleriyle ile ilişkileri üzerine kurgulanmıştır. Tasarım amacı ve iklim verilerinin de uygunluğu sebebiyle tüm sirkülasyon ve toplanma alanları açık olarak tasarlanmıştır. Komplekse entegre edilmiş olan kamusal alanların , birçok aktiviteleri barındıracak olması sebebiyle bölgedeki sosyo-kültürel alışverişi zenginleştirmesi planlanmaktadır. Kompleks kendi içine kapalı sınırlı bir yapı gibi davranmak yerine, bölgedeki sokak hayatını destekleyecektir.

Yapı tüm bu özelliklerinin yanısıra ; vaziyet planı yerleşimi, kütle yönlenmeleri ve cephe organizasyonunda doğal kaynakların ve pasif sistemlerin efektif kullanımını sağlayacak ve destekleyecek şekilde kurgulanmış ve detaylandırılmıştır. Yapı kütleleri, açık alanların maksimum gölgelendirilmesini sağlamak amacıyla batı yönüne paralel yerleştirilmiştir. Ticari blokların paralel yerleşimi rüzgar koridoru oluşturmak, sürekli bir doğal havalandırma yoluyla pasif soğutmayı sağlamak amacıyladır. Güneş kontrolü ayrıca kısmi saçaklar ile desteklenmiş, ticari bloğun batı cephesinde ısınmayı önlemek amacıyla ikinci bir yüzey oluşturulmuştur. Ayrıca sıcak havanın, yine bu blok altında çift cepheli yeme-içme mekanları kurgulanarak sirküle edilerek ventilasyonu sağlanmıştır.
Inşaat lojistiğinin de sürdürülebilir prensiplere uygun olabilmesi amacıyla, tüm yapı ve yüzey kaplama malzemelerinde yerel kaynakların kullanımının tercih edilmesi planlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Mogadişu
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi
İşveren: Somturk
Ana Yüklenici: Somturk
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Arsa Alanı: 15,250 m²
Toplam İnşaat Alanı: 12,650 m²

Pin It
Mimar

Ercan Çoban

Ekin Çoban Turhan

Onat Öktem