İlgili Projeler

TOKİ Adana Sarıçam 825 Sosyal Konut Projesi

TOKİ’nin 2014 yılında düzenlediği 7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe adlı mimari fikir yarışması sonucu ödül alan ekipler ile çalışması sonucu ortaya çıkan bir projedir.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Adana İli Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi’nin kuzeyinde 825 konut ve sosyal donatılarını kapsayan projede Akdeniz Bölgesi iklim ve coğrafi özelliklerine uygun, düşük maliyetli, kentsel mekanın morfolojik özelliklerini yansıtan özgün bir konut çevresi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Proje alanının Adana Şehir Merkezi’ne uzaklığı yaklaşık 18 km’dir. Kentin kuzeydoğu gelişme koridorunda bulunmaktadır. Proje alanı Sarıçam İlçesi sınırları içinde Buruk mahallesinin kuzeydoğusunda kentsel gelişme bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Proje alanının Sarıçam ilçe yerleşim merkezine ve Kozan yolu ayrımına mesafesi yaklaşık 7km’dir.

Sarıçam ilçesi, Adana kent merkezinin doğusunda ve topoğrafik açıdan yamaçlarda kalmaktadır. Çukurova’nın kuzey sınırında Akdeniz ikliminin nemli ve sıcak olan kıyı şeridinden içerde, nispeten daha serin ve kuru bölgesinde geçiş sınırındadır. Arazinin orta noktasındaki kot 190 metredir.

Arazinin batı sınırında denizden yükseklik 187 metre, doğu sınırında ise 194 metredir. Arazi içinde eğim %2 civarındadır. Arazinin batısında vadiye doğru eğim %10 a yaklaşmaktadır. Arazi içinde doğu-batı ekseninde kot farkı 7 metredir. Kuzey güney ekseninde ise kot farkı bulunmamaktadır. Arazide toprak kalitesi düşüktür ve mevcutta taşlık ve otlardan oluşan ağaçsız bir örtü bulunmaktadır. Arazinin batısında kot farkının bulunduğu kesimde ağaçlar bulunmaktadır.

Tasarım ilkeleri; iklim, yöresel özellikler, çevresel etmenler ve sürdürülebilirlik etkileri yansıtılması olarak belirlendi. Bu nedenle, Adana kent dokusu mekân analizleri dikkate alınarak tasarım kurgusunda sokak sistemi oluşturuldu. Oluşturulan bu sistemde 3, 4 ve 5 katlı yapılara yer verildi. Yapı girişleri sokaklar, arka mekânlar ise avlu bahçeler şeklinde kurgulandı. Tasarım kurgusunda insan ölçeği ve mahalle duygusunu yaşatacak, yeşil alanları ve sosyal tesisleri yeterli bir kentsel mekan tasarlanması amacına yönelik bir öneri geliştirilmiştir.

Toplu konut çevrelerine yönelik en önemli eleştiri yüksek katlı nokta blokların etkileşim ve sosyal mekânları sağlamadığı yönündeydi. Bu görüşler dikkate alınarak tasarım kurgusu daha az katlı, bitişik ve ayrı kitlelerden oluşan ve semt kültürünü barındıran bir doku tasarlandı. Akdeniz bölgesinde güneşten ve sıcak etkisine karşı korunmak önemli bir sorun olduğu için yapılar arasına çok geniş ve atıl açık alanlar yerine, tanımlı ve küçük ölçekli bahçeler, balkon-teraslar ve ağaçlandırma ile bu iklimsel etkiye önlem doğrultusunda projelendirildi. Projede ayrıca konut sahiplerinin kullanıma özel, spor, oyun ve gezinti alanları ile 20 bin metrekare semt parkı yer almaktadır.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Danışman: Fikret Zorlu
Ana Yüklenici: Güçar İnşaat
Statik Projesi: Ferdi Mühendislik
Mekanik Projesi: Ferdi Mühendislik
Elektrik Projesi: Ferdi Mühendislik
Tesisat Projesi: Ferdi Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 102,000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 100.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi