Other Works
Similiar Projects

Yalı Meydanı Dönüşüm Provası

Yalı Meydan Dönüşüm Provası Bernard van Leer Vakfı’nın belediyelerle birlikte yürüttüğü Istanbul95 kapsamında Maltepe Belediyesi Stratejik Planlama Müdürlüğü ve Superpool tarafından NACTO Global Designing Cities Initiative danışmanlığında gerçekleşti.

Proje Yalı Mahalle Meydanı’nı oluşturmayı ve Onur Sokak’ı yaya öncelikli sokak olarak dönüştürmeyi hedefliyor. Aşamalı olarak uygulanmakta olan projenin ilk denemesi Eylül 2021’de günübirlik bir uygulamayla Onurlu Sokağında yapıldı. Nisan 2022’de meydanı da içerecek şekilde geniş kapsamlı prova uygulama hayata geçirildi.

Aşamalı tasarım ve prova uygulama yöntemi kent mekanlarının dönüşümünü kolaylaştırmayı ve katılıma açmayı hedefler. Düşük maliyetli, geçici ve esnek kullanımı olan malzemelerle gerçekleştirilen dönüşümün öncesi ve sonrasında ulaşım ve kullanıma dair veriler toplanır ve kalıcı tasarıma yönelik gözlemler yapılır. Mahalleli ile mutabık kalınan kullanım kararları kalıcı uygulamanın başarısını sağlar. İstanbul95 programı benzer uygulamalarla kent sakinlerinin keyifli vakit geçirebilecekleri alanları ve çocukların oyun oynayabilecekleri güvenli sokakları çoğaltmayı hedefliyor.

Details
Project Location: İstanbul, Maltepe
Project Type: Meydan Tasarımı
Proje Tipi Grubu: Urban Design
Employer: Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Consultant: Hayrettin Günç, Büşra Merve Duman, İBB Yaya Erişim Şefliği, Çiğdem Çakar, İBB Oyun İstanbul Şefliği, Serra Garipağaoğlu, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü - Bisiklet Şefliği
Ana Yüklenici: Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Photography: Emre Dörter, Pınar Gediközer
Project Start Date: 2019
Project End Date: 2022
Construction Start Date: 2022
Construction End Date: 2022

Pin It
Architectural Offices
Architects

Beyza Gürdoğan

Selva Gürdoğan

Nicola Iavarone

Derya İyikul

Gregers Tang Thomsen