Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Beyazıt Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

UrbAr Kentleşme ve Mimarlık, İstanbul'daki tarihi Beyazıt Meydanı için yaptığı tasarımı anlatıyor:

Tarihi Yarımada'nın en önemli kamusal odak noktalarından biri olan Beyazıt Meydanı'nın kendi içinde ve çevresiyle kurduğu mekansal, algısal ve işlevsel ilişkilerin yıpranmıştır. Beyazıt Külliyesi'nin simgesel önemini yansıtmayan, üstlendiği işlevler açısından belirsiz bir alana dönüşmüştür. Kentsel Tasarım Projesi ile Beyazıt Meydanı'nın kendi içinde barındırdığı ve yakın çevresi ile kurduğu mekansal ilişkiler bütüncül olarak yeniden düzenlenmiştir.

Beyazıt Meydanı'nın sürdürülebilir, tarihi ön plana çıkaran, çağdaş bir kent meydanı önermesi, kullanıcılar için kolay erişilir sosyal bir buluşma noktası, dinlenme ve eğlenme alanı olması ve en önemlisi kent ile yeniden ilişki kurması için gerekli işlevsel, mekansal ve algısal düzenlemelerin sağlanması planlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Fatih, İstanbul
Proje Tipi: Meydan
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: UrbAr Kentleşme ve Mimarlık
Şehircilik Projesi: UrbAr Kentleşme ve Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
Arsa Alanı: 132,761 m2

Pin It
Mimar

Ali Kural

B. Deniz Çalış