Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Milas Kentsel Konut

UrbAr Kentleşme ve Mimarlık Milas'ta bulunan apartman projesini anlatıyor:

Milas kent merkezinde uygulanan kentsel konut projesi tarihi kent dokusu içinde yer almaktadır. Eski bir fabrikanın arsası olan ve artık kullanılmayan parsel, Milas tarihi kent merkezi Kentsel SİT Etkilenme Geçiş Alanı Sınırları dahilinde kalmaktadır. Konumu itibariyle mimari projesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü (Koruma Kurulu) tarafından onaylandıktan sonra uygulanmıştır. Parselin kuzeyinde tarihi ve modern dokunun ara geçişini oluşturan kent parkı ile tescilli okul yapıları, güneyinde ise yeni kent dokusunu bulunmaktadır.

Mimari uygulama projesi UrbAr tarafından katılımcı bir süreç ile geliştirilmiştir. Tasarım ve uygulama sürecinin her evresinde, arsa sahibi, Milas Belediyesi ve Koruma Kurulu'nun farklı istek, öngörü ve yaptırımları göz önünde bulundurulmuştur. Milas Belediyesi, yapının kat yüksekliğinin düşük tutularak uygulanmasını ön görmüş; Koruma Kurulu tarihi Milas kent dokusu ile uyumlu, SİT sınırları içerisinde uygulanan yapılaşma koşullarını ve mimari yapı diline dair normları şart koşarken; arsa sahibi de piyasada satılmak üzere geliştirilecek modern konut ünitelerinin tasarımını talep etmiştir.

Birbirinden farklı bu üç isteğe çözüm geliştirilirken öncelikle imar planında yapı adasının kentsel tasarımı ile projeye başlanmıştır. Önceki imar planında dört katlı iki apartman bloğu ile tariflenmiş yapı adası, imar planı değişikliği yapılarak üç katlı uzun bir blok ile yeniden tanımlanmış, mevcut inşaat metrekare hakkı korunmuştur. Yeni uzun bloğun kentsel yaya dolaşımına engel olmaması için bloğun merkezinde bir yaya alt geçidi tasarlanmıştır. Zemin kat ticari birimler bir kolonadla ile ayrılmış; yapının mimari ifadesinde SİT alanı içinde geçerli olan yapılaşma normlarına uyularak, pencere büyüklükleri ve oranları, söveler ve bacalarda yöresel detaylar uygulanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Milas, Muğla
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Günlük Ailesi
Statik Projesi: Abdullah Barış Kısırlıoğlu
Mekanik Projesi: Mehmet Günlük
Fotoğraf: Ali Kural
Proje Başlangıç Yılı: 2004
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 1,563 m2
Toplam İnşaat Alanı: 5,800 m2

Pin It
Mimar

Ali Kural