İlgili Projeler

2. Mansiyon, Hatay İl Genel Meclisi - İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari Yarışma Raporu:

Kentsel Bağlam

Kentin yeni gelişme aksı üzerinde kritik bir noktada bulunan proje alanı, bu özelliği ile kentin günlük hayatında aktif rol alabilecek önemli bir potansiyel taşımaktadır. Arazinin ölçeği ve üzerindeki gelişmiş yeşil doku bu özellikleri desteklemekte ve zenginleştirmektedir. Bu veriler dikkate alınarak yapı ve yakın çevresi, programın gerektirdiği temel hizmetinin ötesinde, kentin gündelik hayatında yer edinecek bir odak alan olarak öngörülmektedir. Dış mekan ve yarı açık mekanlar, kentli için aktif kullanım olanakları sunmaktadır. Özetle, proje alanı yeni gelişim aksının mafsal noktasında yer alan bir "KENT PARKI VE KENT MEYDANI" olarak tasarlanmış, yeni bir kentsel odak oluşturulması hedeflenmiştir.

Mekansal ve İşlevsel Kurgu
Programı oluşturan işlevlerin, temelde rasyonel bir kurgu içinde çözülmesi hedeflenmiştir. Bu işlevler, özelliklerine göre iki ana kitle içinde yer almaktadır. Kitlelerin birbirleri ile ve içinde yer aldıkları kent parkı / kent meydanı ile ilişkileri, farklı nitelikte mekansal deneyimler sunmaktadır.

Kullanım yoğunluğu, kullanıcı sayısı, güvenlik gereklilikleri gibi konularda birbirlerinden farklı özellikler gösteren hizmet ağırlıklı mekanlarla, temsil ağırlıklı mekanların birbirleri ile kontrollü bir ilişki içinde yer alması amaçlanmıştır. Üst yönetim ve temsil işlevlerinin yer aldığı meclis yapısı, hizmet birimlerinden ayrılmakla beraber, özellikle oluşturulan dış mekanla güçlü bir ilişki içinde kalmakta, böylece görünürlük ve erişilebilirlik açısından kamudan soyutlanmamaktadır. Temel hizmet birimlerinin yer aldığı ve daha yoğun kullanıcı ve ziyaretçi trafiği olan İl Özel İdaresi mekanları, iklimsel koşullar dikkate alınarak oluşturulan korunaklı yarı açık arkad boyunca az katlı, doğal iklimlendirme olanakların a sahip, sosyal ve rekreatif kullanım alanları ile kontrollü bir ilişki içinde gelişmektedir.

Ekolojik Yaklaşım

Ağırlıklı olarak ofis mekanları içeren binada, doğal iklimlendirme olanaklarından en üst düzeyde yararlanılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, direkt güneş ışığı kontrolü, gün ışığı kazancı, doğal havalandırma, güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanma gibi olanaklar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımla, enerji etkin tasarım ilkelerinin gerekleri azami ölçüde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

Güneşin ve rüzgarın olumsuz etkilerinden korunma, avantajlarından ise ileri düzeyde yararlanma amacına göre şekillenen dış kabuk, yapının dış mekanla görsel ilişkisini koparmaksızın güneş kontrolü sağlamakta, ofis mekanları iki yönden indirekt doğal ışık almakta, her iki yönde karşılıklı açılabilir cephe sistemi ile doğal havalandırma sağlanmaktadır. Bu yolla, mekanların önemli bir kısmında yapay iklimlendirme ihtiyacının doğmayacağı öngörülmektedir. Arazinin sahip olduğu yeşil doku geliştirilerek, mikroklimatik avantajlar yaratılmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Hatay
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimar

Hüseyin Kahvecioğlu

Nurbin Paker

Melis Nur İhtiyar Varol