Similiar Projects

2. Ödül, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binası Mimari Tasarım YarışmasıMimari tasarıma yaklaşım, ihtiyaç programında istenilenlerle beraber, kentsel bağlamda sürdürülebilir tasarım hedefleriyle bütünleştirilerek oluşturulmuştur. Mimariye bakış açıları, problemler ve o problemleri mimari çözümlere yaratılması üzerine kurgulanmıştır. Günümüzde bu çözümler,

- Geri dönüşüm

- Esneklik

- Çok amaçlılık

- Estetik olarak sıralanabilir.

Bu etmenler göz önünde bulundurularak, mekanlar arası iletişim, mekanlarda fonksiyonlara göre esneklik, kullanılan malzemelerin geri dönüşümü ve mimari estetikle tek bir noktada buluşması öngörülmüştür. Ayrıca bölge mimarisine bir gönderme niteliği olarak geleneksel Karadeniz Semender'leri örnek alınmıştır. Semenderler bilindiği üzere bir depo ve halkın yiyeceklerini korunmasını sağlamaktadır. Bu temayla yola çıkılarak, yapıda yer alan konferans salonu, bilginin depolandığı ve yayıldığı bir odak noktası oluşturulması amacıyla proje geliştirilmiştir. Cephelerde yapılan doluluk-boşluk oranlarıyla da "Bilgi Deposu" olarak adlandırılan Konferans Salonu kendini vurgulayıcı bir hacme dönüştürmüştür.

Program;
Arazinin bitişik nizamdaki parselinde, insan yoğunluğu, araç giriş ve çıkışı göz önünde bulundurularak cumhuriyet caddesinden ana giriş verilmiştir. Mimarlar Odası Samsun Şube Hizmet Binasının, kabul holleri ve sosyal-kültürel mekanlar (sergi, konferans ve kitaplık) bodrum, zemin ve 1. katta konumlandırılmıştır. Sergi alanının, zemin katta kurgulanmasıyla yer düzleminde kültürel iletişime en yakın ve en önemli buluşma noktasını yaratmıştır. Sergi alanının sadece zemin katta sınırlanmayıp, kitaplık katı ve konferans fuayesiyle düşey sirkülasyonla birleştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca danışma ve çekirdek hacimlerinin Atatürk Caddesi'ne yakın konumlandırılarak, hizmet ve kültürel birimlerin kullanıcılarını sergi alanından geçirerek kültürel iletişim ve sanatsal ara yüz oluşturulmuştur. Binanın giriş katı döşemesinin yırtılarak yukarı doğru esnetilmesiyle bodrum kat kullanıma açılmış olup kitaplık birimi yerleştirilmiştir. Bu sayede kitaplık mekanına doğal aydınlatmayla beraber, kent sokağıyla bağlantısı sağlanmıştır.

Kentsel alanların devamı niteliğindeki Konferans Salonu binanın 1. katına konumlandırılmıştır. Konferans salonunun ihtiyaca göre fuaye alanıyla doğrudan irtibat sağlanarak dar hacimde sirkülasyonu engellemeyecek şekilde biçimlenmiştir. Ayrıca Konferans salonu bir giriş saçağı görevi üstlenmekle bu sayede kente bir farkındalık oluşturmuştur. Konferans salonunun amfi düzeninde yerleştirilmesi geniş bakış açıklığı ve giriş hacminin daha güçlü vurgulanmasını sağlamıştır. Mimaride esneklik kavramıyla oluşan bir iç mekan çözümüyle konferans salonu katlanır cam bölmeler sayesinde kapasitesi arttırılabilmektedir. Fuaye alanı konferans salonuyla aynı kotta olmasıyla birlikte sergi alanına düşey sirkülasyonla bağlanmıştır. Manzara yönünün Atatürk Bulvarı yönünde olması sonucu fuaye alanı manzaraya göre yönlendirilmiştir. Ayrıca Fuaye alanı, kokteyl amaçlı kullanılması sağlanarak konferans salonunda olduğu gibi katlanır cam bölmeyle yazın açılabilmekte ve yarı açık mekana dönüşebilmektedir. Yapı çekirdeği sergi alanının diğer mekanlara akışını sağlamakla birlikte ofis katlarına merkezi konumlandırılması fonksiyonların doğru çalışmasına olanak vermiştir. Çekirdekte, Kültürel mekanlara merdiven kullanımının teşvik edilmesi için bir galeri boşluğu oluşturulmuştur. Bu boşluk sayesinde doğal ışık iç mekanlara kadar girebilmekte ve dış mekandan iç mekan algısı arttırılmıştır. Yangın yönetmeliği gereği binada yerleştirilen yangın merdiveni açık olarak düşünülerek estetik bir öğe ve sahanlığının balkon görevi üstlenerek ofis katlarında açık alanlar yaratmıştır. Yapının 2. katı lokal olarak düşünülerek hizmet birimleriyle, kültürel tesisler arasında bir geçiş hattı oluşturulmuştur. Alt katındaki Konferans salonuyla ilişkilendirilmesiyle, aktiviteler süresince ek fuaye görevi üstlenmiştir. Mimarlar Odası'nın hizmet birimleri, konferans salonunun kullanıcılarından izole edilmesi için 3, 4 ve Çatı katında konumlandırılmıştır. Teknik ofis birimleri açık ofis düzeninde kurgulanmıştır. Tüm hizmet birimleri modüler sistemde düşünülmüş olup bölücü sistemleriyle istenildiği tartirde gelişmeye hazır halde bulunmaktadır. Başkan Odası, toplantı salonuyla çatı katında düşünülmüş olup, saçak seviyesinin 18.50 m göz önünde bulundurularak, rahat çözülmesi adına, kırma çatıyla beraber yeterli bir mekansal hacim sağlamıştır. Ayrıca çatı katında merdiven boşluğuna tepe pencereleri düşünülerek üst kattan ofis mekanlarına doğal ışığın girişi sağlanmıştır.

Details
Project Location: Samsun
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Employer: TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi
Consultant: Yurdal Yalçın, Mustafa Orçun, Yüksel Mengünoğul

Pin It
Architects

Burcu Akın

Erdem Dokuzer

Gufran Baykal
Contributing Architect(s)
Türker Fırat
Serkan Karaslan