Other Works
Similiar Projects

3. Ödül, İzmir Çeşme Merkez Sahili Kamusal Mekanların ve Cephelerin Düzenlenmesi Ulusal Fikir Projesi YarışmasıGENEL MİMARİ YAKLAŞIM

YENİ YAPILAR
Proje bağlamında temel olarak 2 yapı önerilmektedir. Birinci yapı 2. Bağlaç'ta, otogar marina aksında bulunan ve marina meydanını tutan yeşil çatılı kapalı otopark yapısıdır. Bu yapı zemin altında otopark alanları barındırırken zemin üzerinde meydanla bütünleşecek ticari kullanımları içermektedir.

Önerilen bir diğer yapı ise 4. Bağlaç'ta öneri kent meydanında bulunan Info-Exchange yapısıdır. Bu yapı kente dışarıdan gelecek olan ziyaretçiler için bir bilgilendirme ve hizmet yapısı olarak kurgulanmış ve simgesel olarak projenin en önemli odağında konumlandırılmıştır. Bu anlamda siluette baskın bir unsur olmaktansa geri çekilerek anıtın ve kalenin algılanması önünde engel teşkil etmemeyi tercih etmiştir.

SİLUET
Çeşmenin denizden yaklaşımda siluetini oluşturan yapıların gerek gabari gerekse cephe özellikleri açısından bir bütünlük ortaya koymadıkları gözlenmiştir. Bu bağlamda gabari olarak silueti bozan yüksek yapıların mevcut imar planında belirlenmiş olan koşullara uygun olarak yenilenmesi öngörülmektedir. Cephe yaklaşımında ise çok uzun bir siluetin ve birçok yapının söz konusu olması nedeniyle daha uygulanabilir ve ekonomik bir çözüm olacağı düşünülerek mevcut yapılara eklemlenecek bir sistem öngörülmüştür. Bu cephe sistemi mevcut yapı cidarına ek olarak ikinci bir cidar önermekte ve klima dış üniteleri gibi tüm cephe eklentilerini bu ara alana kamufle etmektedir. Aynı zamanda siluet açısından önemli bir sorun teşkil eden dükkan tabelaları da bu cephe sistemi içerisinde bir sistematiğe oturtulmuş ve standardize edilerek bir bütünlük sağlanmıştır.

Malzeme olarak metal taşıyıcı konstrüksiyon ve doğal ahşap öngörülmüştür. Ahşap malzeme kapalı yüzeylerde daha sık, açılır kapanır birimlerde ise daha gevşek önerilmiştir. Bu sayede yeni cephe sisteminin ağır bir görünti yaratmaması ve hava sirkülasyonunun

kesilmemesi sağlanmıştır. Zemin katlarda bulunan açılır kapanır birimler açıldıklarında birer saçağa dönüşmekte ve açık alan kullanımlarını desteklemektedirler.

SİLÜETE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
- Yapılar ile sokak arasında bulunan ayırıcı duvarlar ve çitler kaldırılacaktır, böylece sokak ile yapının ilişkisi kuvvetlendirilecektir.

- Ön cephelerde silüeti etkileyecek klima, anten, gibi eklentiler kaldırılacaktır.

- Dokuyla uyumsuz pvc doğramalar kaldırılacak ve yerine doğal ahşap malzeme doğramalar kullanılacaktır.

- Kamu yapılarında krem, özel yapılarda bej ve beyaz tonları kullanılacaktır.

- Alan içerisinde teras çatı yapılamaz.

- Uyumsuz yapılarda pencere ve kapı oranları verilen oranlara uygun hale getirelecektir.

GENEL HÜKÜMLER
- Yapılar ile sokak arasında bulunan ayırıcı duvarlar ve çitler kaldırılacaktır, böylece sokak ile yapının ilişkisi kuvvetlendirilecektir.

- Ön cephelerde silüeti etkileyecek klima, anten, gibi eklentiler kaldırılacaktır.

- Dokuyla uyumsuz pvc doğramalar kaldırılacak ve yerine doğal ahşap malzeme doğramalar kullanılacaktır.

- Kamu yapılarında bej, özel yapılarda krem tonları kullanılacaktır.

- Alan içerisinde teras çatı yapılamaz.

- Uyumsuz yapılarda pencere ve kapı oranları verilen oranlara uygun hale getirelecektir.

CEPHE ÇALIŞMASI
Yapılan analizler doğrultusunda belirlenen genel hükümler cephelere uygulanarak yeni kent silüeti oluşturulmuştur.

Pencere-kapı oranları uyumsuz olan yapılarda tescilli binalardan referans alınarak oluşturulan kapı - pencere ve doluluk - boşluk oranlari kullanilarak yeniden düzenlenmiştir. Sahil bandında ticari fonksiyonlarin yer aldığı kamusal alanlarla bütünleşen bir silüet yaratmak amaçlanmıştır.

Details
Project Location: İzmir
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Architects

Sertaç Erten

Enise Burcu Derinboğaz

Devrim Çimen

Arzu Eralp