Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Kent İçin Dönüşüm Ulusal Fikir Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

ST01(Sosyal tespit): 1938 yılında yapılan ve kent hatıralarında önemli bir yeri olan yapının yerine yeni bir işlev önerilirken bu hatıraların yok edilmemesi gerekmektedir. Yeni işlev içinde hatıraların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır.

ST02: Adana üst ölçek kent planlarının delinmesi ile başlayan süreçte bölge yeşil yoksunu yapı stoku görüntüsü almıştır. Kente yapılacak yeni dokunuşlar bu bağlamda yeşil odaklı düşünülmeli ve yeşil alan rezervi arttırılmalıdır.

ST03: Düzenleme yapılacak alanda yoğun ticari yapılaşma önermek etraf esnafa zarar verecektir. Bu yaklaşımın yerine kent kullanıcısını çekecek sosyal donatılar arttırılarak yeşil ağırlıklı yürüme bantları yaratılmalıdır. Bu sayede sirküle olan kullanıcı civar esnaftan alışveriş yapacak ve bölgenin kalkınması sağlanacaktır.

ST04: Adana' da düzenlenen Tiyatro Festivali ve Altın Koza Film Festivali kent için önemli etkinliklerdir. Bu etkinliklerin daha elverişli mekânlarda yapılması gerekmektedir. Ayrıca sınırlı kullanımı olan bu mekânlara çeşitli işlevler( toplantı, konferans vs) de eklenerek kentlinin etkin kullanımı sağlanmalıdır.

ST05: Üniversiteler kendi bilimsel ve akademik kozaları içinde kalmaktadır. Kent kullanıcıları ve STK'lar ile yeterince temas edememektedir. Üniversitelerin bilimsel birikimi ve STK'ların operasyonel deneyimleri bir araya getiren, kentlinin faydalanabileceği bir birliktelik mekânı yaratılmalıdır.

ST06: Son dönemde göç sebebiyle niteliksiz işgücünün artmıştır. Potansiyel işgücünü nitelikli hale getirilmek için yukarıda belirtilen birliktelikten yararlanılmalıdır. Ayrıca ev kadınları için el becerilerini geliştirebilecekleri kurslar, resim, heykel ve müzik dersleri düzenlenmeli ve buralarda üretilen ticari ürünler kermeslerde satılmalıdır. Bu sayede ev ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Sanat ürünleri de meydanlarda sergilenmelidir. Bu uygulama için pilot bölgeler seçilmelidir.

ST07: Adana son yıllarda gelen göç dalgası ile kültür ithaline de uğramış ve "Adana Kentlisi Kültürü" zedelenmeye başlamıştır. Adana kent kültürünün kentlilere ve ziyarete gelen yerli yabancı turistlere anlatılması için Adana Kent Kültürü Müzesi kurulması gerekmektedir. Böylelikle yeni yerleşimcilerin de yaşadıkları kent hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması ve kenti benimsemesi sağlanmalıdır.

ÇÖ01(Çözüm Önerisi): Alanda 1935 yılında Hermann Jansen' in ilk önerdiği planda da görüldüğü üzere Merkez Park ve Atatürk Parkı yeşil bir aks ile birbirine bağlanmıştır. Bu öneri trafik akışını etkilemeden yapı adalarında yeşil aks yaratılarak tasarıma dahil edilmiştir. İki odak arasında kalan proje alanı da rekreasyon, spor ve kültür merkezleri bağlamında ele alınıp bu plan güçlendirilmeye çalışılmıştır.

ÇÖ02: Stadyum Caddesi ve Vali Yolu Caddesi birbirine 5 adet ana yaya aksı ile bağlanmıştır. Bu yaya aksları arasında ise sosyal misyonu olan yapılar, spor alanları, dinlenme alanları, sergi ve kermes meydanı yerleştirilmiştir. Ordu Caddesi ve 5 Ocak Caddesi de aynı şekilde 5 ana aks ile birbirine bağlanmıştır.

ÇÖ03: Alanda kermes alanı ve kafeler hariç 6 adet dükkân önerilmiştir. Dükkânlar park ihtiyacını karşılayacak asgari düzeyde tutulmuştur. Sebebi ise çevre esnafının ticari faaliyetlerinin artması hedeflenmesidir.

ÇÖ04: Kentte düzenlenecek çeşitli etkinlikler için düşünülen 650 kişilik çok amaçlı salon Vali yolu caddesine, 1000 kişilik konferans salonu ise Stadyum caddesine komşu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu iki yapı, arka fuayeleri ile aynı kotta (-5.00 kotu ) bulunan Adana Kent Tarihi Müzesi içerisinden sıcak geçiş ile birbirine bağlanmıştır. Yapıların çatıları peyzajı seyir imkanı sağlaması amacıyla salon eğimine paralel bir eğimde ve amfi düzeninde tasarlanmıştır

ÇÖ05: Nitelikli işgücünün arttırılması için üniversite ve STK'ların, el becerileri , müzik, dans, plastik sanat, bilgisayar ve benzeri konularda halka eğitim verecekleri "Sosyal Üretim Merkezi" yapısı alanda 5 Ocak cad. üzerine yerleştirilmiştir. Merkezde üretilen ticari ürünlerin bu cadde üzerinde tasarlanan kermes alanında satılması, ticari olmayan ürünlerin ise -5.00 kotunda sergilenmesi düşünülmüştür. -5.00 kotunda sergilenen ürünler ile sergi salonunun açık sergisi de aynı meydanı paylaşacaktır.

ÇÖ06: Stadyum yıkılırken kent belleğinin de yok olmaması adına saha etrafındaki koşu yolu korunup spor alanlarına dâhil edilmiştir. Kale direkleri peyzaj donatısı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca tribünlerin bir kısmı da halk forumlarının yapılması için korunmuş ve rekreasyon elemanı olarak park tasarımına dahil edilmiştir.

ÇÖ07: Sirküle olan kullanıcılar ±0.00 (+24.75) kotunda kuzey-güney ve doğu-batı arasında bağlanmıştır. Ancak süreli kullanımlar olarak değerlendirilen ( Yeme içme, sergi, salonların arka fuayeleri, sosyal merkez donatıları) -5.00 kotunda düşünülmüş ve iki kot yaratılmıştır. Böylelikle sirküle olan kullanıcılar ile geçici kullanıcılar arası görsel temas arttırılmıştır. +5.00 kotundaki sosyal etkinlikler de bu sayede alan içindeki birçok noktadan rahatça izlenebilecektir.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Danışman: Ürün Biçer Özkun, Eren Baştanoğlu

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Burak Koltukoğlu