Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Workinton Levent 199

Levent 199 içinde yer alan ve iki kata yayılan “iyi çalışanlar ülkesi” Workinton - Levent 199 EOX Mimarlık tarafından tasarlandı.

Her an yeni bir çalışma ‘trend’inin ortaya çıkabileceği düşünülerek değişikliklere hazırlıklı olmayı hedef edinen Workinton, küçük işletmelerden büyük firmalara, freelance ve mobil çalışanlara, birbirinden farklı uzmanlıkların bir arada çalıştığı, beraber iş yaptığı ve birbirine fayda sağladığı özel bir yer ve yer olmanın ötesinde bir topluluk olarak düşünülmüştür. Bu anlayış ile oluşturulan Workinton için ilk hedef, co-working alanını temsil eden kurumsal kimliğe kavuşmaktı.

Workinton Levent 199’da uygulanacak olan bu kurumsal kimliğin asıl önemi burada ortaya çıkacak olan kurumsal kimliğin tüm yeni açılacak şubeler ve Urban Station’dan Workinton’a dönüşecek olan diğer şubeler için örnek teşkil edecek olmasıydı.

Workinton Levent 199’daki mekanların ve mobilyaların, bireysel çalışmayı ve takım oyununu motive edecek şekilde, diğer bir yandan ise farklı kullanıcıların farklı taleplerini karşılayacak esneklikte ele alınması önem teşkil ediyordu. Workinton’da, kullanıcıların çalışma hayatındaki anlık ve sürekli her türlü ihtiyacı analiz edildi, bu analizler sonucunda kurum kimliği oluşturuldu.

Birçok farklı çalışma tarzına hitap edecek alanda, ele alınacak ilk temel konu, yönlendirme ve çalışma hacimlerinin sınıflandırılmasıydı. Bu anlamda çözüm olarak mahaller numaraları ile birlikte bir bütün olarak giriş katı “A”, bodrum kat “B” ve bodrum kata eklenen odalar “C” olarak sınıflandırılarak, bu sınıflandırmaya uygun yönlendirmeler geliştirildi, grafikler yerleştirildi.

Cam bölücülerle ayrılan çalışma alanları, mekanın total algısını kesmeden fakat çalışma ve konsantrasyona izin verecek şekilde ayrılmış oldu. Ayrılan bu alanların fiziksel çevre konforunu sağlamak adına mekandaki mevcut mekanik ve aydınlatma projeleri yeniden düzenlendi.

Farklı taleplere uygun olabilecek farklı mahaller; grafik tasarımlar, aydınlatma ve zemin-malzeme farklılıkları ile vurgulandı.

Mevcut mekana hakim olan disiplinli duruş, saksı bitkileri ve dikey bahçeler ile kırılarak esnek çalışma ortamına uygun hale getirildi. Yüzeylere ise Federation tarafından hazırlanan kurumsal kimliği ve grafik tasarımları yansıtan sloganlar eklendi.

Workinton’a ait izleri taşıyacak bir çalışma masası oluşturuldu. Yeni çalışma ‘trend’lerine ve Workinton kurumsal kimliğine uygun detaylara yer verildi. Çalışma eyleminin hareketliliği vurgulanırken, bu mobil çalışmanın getirdiği ihtiyaçların karşılanması için özel ekler yapıldı. Kurumsal kimliği de destekler nitelikteki bu masanın tasarımları EOX Mimarlık – Koleksiyon ortaklığı çerçevesinde hazırlandı, prototipleri ise Koleksiyon tarafından üretildi ve ürün, çoklu üretim için nihai hale getirildi

Lobi, çalışma birimleri, oturma alanları ve ortak alanlardaki diğer hareketli mobilyalar, Koleksiyon mobilyadan seçilirken; karşılama bankosu, servis bankoları, telefon kulübesi, kahve molası için bankolar ise özel olarak ürettirildi. Her birimin girişinde bulunan bilgilendirme ekranları için özel giydirmeler tasarlandı. Her bir detayda, kurumun kullanıcılarına aşılamak istediği dinamik ruh, böylece vurgulanmış oldu.

Harita
Künye
Proje Yeri: Şişli, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Workinton
Danışman: Pınar Şahbazoğlu
Ana Yüklenici: EOX Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Etik ve Teknik
Grafik Tasarım: Federation
Mekanik Projesi: Eksioğlu Ema
Elektrik Projesi: Timsan Mühendislik
Şantiye Yöneticisi: Anıl Salar
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 2,700 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Burak Koltukoğlu