Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

1 : Giriş Kapısı

Kente giriş kapısı niteliğideki işlev, aynı zamanda kentler arası yolcu transferi için bir geçiş noktasıdır. Bu noktada yaya mekansal olarak faz değiştirir. Yapının amacı da bu noktada bu değişimi gerçekleştirmektir. Tarihsel perspektifte, çeşitli aidiyet sorunsalları ile çevrelenmiş bu yapı tipolojisi, içeriğindeki süreklilik ile beraber, sabit yaşam alanları kurgulayarak, terminalin geçici mekansal algısını, ona zıt bir kavramsal çerçeve ile zenginleştirmeyi hedefler.

2: Bekleme Salonları
Tekil bir bekleme salonu hacmi yapak yerine üç parçadan oluşan bir düzenek kurulmuştur. Bu durum peronlar arasındaki kullanım yüzeyini arttırarak, araca direk geçişi sağlar.

3: Servis Hacimleri
Bekleme salonları ile belirlenmiş yapının farklı odaklarına hizmet edecek, pavyon niteliğinde servis hacimleri düşünülmüştür.

4: Cam Birleştirici
Birbirine eklemlenerek kurgulanan mekansal hierarşiler ve ilişikiler, tekil bir cam kabuk ile birleştirilir, ve yapının bileşenleri ile entegre tek bir parça olarak çalışmasını sağlar.

5: İç Yeşil Alanlar
iç mekandaki bekleme bölümlerini dolaşım alanlarından ayırmak için, yeşil alanlar üretilmiştir, bununla birlikte bekleme alanlarının rekreatif ihtiyaçları da karşılanmış olur.

6: Çatı
Yapının girişinden itibaren, bir filtre morfolojisindeki planimetri, çeşitlilik üzerinden de okunabilecek bir parçalı yapılaşmanın geçirgen niteliğini ifade eder.Çatı ise incelen konsol yapısı ve farklı nitelikteki açıklıklarıyla peronlar ile iletişim kuran bir saçak olarak tamamlanır.

Künye
Proje Tipi: Otogar
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Gökhan Kodalak

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ozan Özdilek

Osman Mürsel Ural

Hasan Sıtkı Gümüşsoy

Ece Sıla Bora

Beyza Derbentoğulları

Marcin Myjak