Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül (Aboutblank+BOOM Landscape), Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması

PROJE RAPORU

TAŞIT KÖPRÜSÜ

1.TAŞIT KÖPRÜSÜ TASARIMI
Köprü izi basitçe korunmakla beraber en-kesitte (düşeyde) farklı fonksiyonlara elveren çok katmanlı bir yapısı vardır. Konvansiyonel köprü/köprü altı mekanlar yaratmaktan kaçınılmış, iki yakayı birbirine bağlayan bir etkinlik platformu olarak ele alınmıştır.

2.ANA KÖPRÜ STRÜKTÜRÜ
Köprü ana taşıyıcısı parkı olabildiğince az bölmeye çalışan bir yapıda tasarlanmıştır. Köprü altında kalan mekanlar barındırdıkları fonksiyonlara göre farklı genişliklere ihtiyaç duyar. Bu iki konu göz önüne alınarak geniş açıklıkları geçerken kompozit-kemer sistem tercih edilmiştir.

3.KAMUSAL ALANLAR : ETKİNLİK PLATFORMU / KÖPRÜ ALTI
Etkinlik platformu üst kotta yaya yolu, bisiklet yolu, kafe/mağaza gibi fonksiyonları üzerinde barındırır. Hemen altında geniş açıklıkları geçen kompozit-kemerler park kotunda yarı açık kamusal alanları tanımlar. Bu kısımda tırmanma duvarı, kaykay parkı, açık spor alanları ve amfi-tiyatro yer alır.

TAŞIT KÖPRÜSÜ TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI

(GİRİŞ) 1.YAPISAL TAŞIYICI SİSTEM
Yaşam Vadisi Köprüsü yaya ve karayolu araç taşımacılığı amacına hizmet etmekte olan çok katmanlı bir yapıdır. Sistemde betonarme bir alt plak ile yaya yolu katmanı ve en üstte de araç yolu katmanı bulunmaktadır. Bu üç katman birbirine yapısal çelik ağ sistemi ile bağlanmıştır. Tüm köprü kesiti bir kompozit kiriş olarak ele alınmıştır.

2.ARD-GERMELİ BETONARME KEMER PLAK
En alt katman katlanmış plak şeklinde betonarme bir taşıyıcıdır.

100m.yi bulan açıklıkların yeterince narin kesitler ile tasarlanabilmesi için köprü kesiti kompozit, tek bir kesit olarak ele alınırsa ilk aşamada alt plağın ard gerilmeli betonarme olarak imal edilmesi ve hatta prefabrike segmantal ard gerilmeli köprü imalatı yöntemine benzer şekilde, kompozitlik sağlanana kadar tüm yapı düşey yüklerini de taşıyabilecek ve aynı zamanda tüm imalat sürecinde sisteme kalıp görevi de görecek bir tasarımı olmalıdır.

3.ÇELİK AĞ
Alt katmanın imalatı ile birlikte ara katmanları birbirine bağlayacak yapısal çelik ağ, oluşturulacaktır. Yaya yolu katmanı yapısal kompozit çelik olarak tasarlanıp alt plak ile bütünleşik olarak ele alınabilir. Bu aşamada tüm yapı kesiti olası tüm etkilere karşı tasarlanmış olacaktır.

4.KARAYOLU KATMANI
En üst yol katmanı kompozit kesite eklenen taşıyıcı olmayan bir strüktürdür. Bu yüzden yol katmanının yatay ivme etkileri sismik yalıtım cihazları ile azaltılırsa tüm sistem optimize edilmiş olacaktır. Bu cihazlar kurşun çekirdekli kauçuk izolatör tipinde olabileceği gibi sürtünme sarkacı tipi izolatör cihazlar da kullanılabilir. Bu cihazların kullanımı ile yol katmanının yaratacağı ağır dinamik yüklerin yatay ivme etkileri minimize edileceği gibi, tüm yapının tasarımında optimizasyon sağlayacaktır.

YAYA KÖPRÜSÜ

1. YAYA GEÇİŞİ
İki yakayı en uç noktalardan bağlayacak olası bir köprünün, başta ekonomik gerekçelerle ve vadi karakteristiği göz önüne alınarak gereğinden uzun olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple vadi tabanına yakın bir yerden geçiş öngörülmüştür.

2. PEYZAJ ELEMANI OLARAK YAYA KÖPRÜSÜ
Vadi peyzajı boyunca tasarlanan yaya ağı bu noktada peyzajdan yavaşça ayrılarak yaya köprüsünü oluşturur. Peyzaj içerisinde kaybolma uğraşındadır. Buradaki ana amaç peyzaj ağının bütünselliğini korumaktır.

3. STRÜKTÜR/MALZEME
Taşıt köprüsünde olduğu gibi burada da park kotuna minimum müdahale temel amaçtır. Bu doğrultuda köprü hacimsel çelik kafes sistem olarak tasarlanmıştır. Strüktürü zorlamayacak hafif bir malzeme olarak porselen kullanılmıştır.

KAVŞAK TASARIMI

1. KAVŞAK-EŞİK
Kuzey-güney bağlantısı üzerinde yer alan kavşak önemli bir engel/eşik teşkil etmektedir. Parkın devamlılığı dolayısıyla yaya bağlantılarının da devamlılığı anlamına gelmektedir.

2. ORTA REFÜJÜN GENİŞLETİLMESİ
Bu bağlamda öncelikle kavşak orta refüjü genişletilmiş, araç yolu uzatılıp narinleştirilmiştir. Pik saatlerde oluşan trafiğin tek bir nokta yerine birkaç noktaya dağıtılması öngörülmüştür.

3. VADİ PEYZAJ DEVAMLILIĞI
Vadi tabanı, altından geçilebilecek kadar derinleştirilerek kavşağın köprüleştirilmesi sağlanmıştır. Böylelikle kavşak peyzaj içerisinde kaybolan bir yapıya bürünürken, biryandan da vadi devamlılığı sağlanmıştır.

PEYZAJ TASARIMI

PARK TASARIMI
Son 150 yılda parklar, özellikle büyük şehirlerde kentsel hayatın bir parçası haline gelmiştir. İlk zamanlarda doğanın direk bir temsili olarak tasarlanmış olsalar da kullanım şekilleri her zaman kent yaşantısının bir uzantısı halindedir. Beylikdüzü genel olarak dev konut sitelerinin birleşiminden oluşur. Geniş peyzaj alanları bu sitelerin ana karakteristiğini oluşturur ancak birbirinden kopuk "gated community" - kapalı site gerçekliğinin önüne geçemez. Dolayısıyla kamusal yaşam sürekliliği tasarımın ana konusudur. Beylikdüzü'nün bu kısmını iki yakaya ayıran parkın en önemli özelliği vadi karakteristiğini yansıtan tipik topoğrafyası ve bazen sadece vadiyi bazen denizi gören vista noktalarıdır.

PARKI TANIMLAMAK - YEŞİL BİR KAMUSAL BOŞLUK
Başarılı bir kamusal mekan tasarımının en önemli gereksinimleri kent dokusuyla, kurduğu ilişki ve kolay erişilebilirliğidir. Dolayısıyla ilk adım olarak, parkı, tanımlama gereği, vadiyi takip eden sınır boyunca yüksek ağaç dokusu yerleştirilmiştir. Aynı zamanda çevrede yer alan sokak sistemi parkın girişlerini/ana yaya akslarını oluşturmuştur. Adnan Kahveci ve Büyükşehir mahallelerinin kesiştiği (1. Kavşak) yer parkın ana girişini tarifler.

BAĞLANTI SİSTEMATİĞİ
Bağlantı sistematiği üç ana prensipten oluşur: E-5'ten Marmara denizine kadar uzanan kuzey-güney ana bağlantısı; Adnan Kahveci Mahallesini Büyükşehir ve Barış mahallelerine bağlayan vadiyi dik kesen yollar; yürüme, koşu, bisiklet gibi birçok fonksiyona elveren iç sirkülasyon ağı.

YEŞİL ELEMANLAR
Bitki dokusu vadi topoğrafyasına paralel tasarlanmıştır. Üst kotta vadi çeperi - boyunca çam ağaçları yerleştirilmiştir. Bu yüksek ağaçlar kentten bakıldığında parkı/vadiyi tanımlar. Parkın içerisinden bakıldığında ise yeşil bir atmosfer sunar. Çam ağaçları gölgeli/yüksek bir mekan sunabildiği için parkın bu kısmı çeşitli vistalara sahip bir oturma alanı olarak düşünülmüştür. Bir alt kottan vadi tabanına kadar, mevcut bitki örtüsünün korunması ve bir çayır olarak kullanılması öngörülmüştür. Vadi tabanı, park kullanımının gerçek anlamda kullanıcıları tarafından değerlendirildiği en önemli yerdir. Sürekli bakımlı bir zemin peyzajıyla birlikte farklı renkteki ağaç türleri, mevsim geçişlerinde farklı bir algı sunacaktır.

PROGRAM
Farklı kullanıcı tipleri için parkın çeşitli yerlerinde farklı fonksiyonlara elveren alanlar/bahçeler tasarlanmıştır. Bu boşluklar park kullanıma sunulduktan sonra halkın sahiplenişine göre son fonksiyonlarına kavuşacaktır. Bu şekilde parkın sahiplenilen sosyal bir merkez olması planlanmaktadır. Örnek olarak; okulun yanında oyun/futbol sahası, vadi tabanı çevresinde hobi bahçeleri, cami yanında çay bahçesi, gölge mekan sunan ana köprünün altı basketbol/tenis sahası olarak kullanılabilir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Beylikdüzü
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Danışman: Mustafa Ümit Özkan, Ozancan Özübal, Selin Etkinöz

Pin It
Mimar

Ozan Özdilek

Osman Mürsel Ural

Erhan Vural

Hasan Sıtkı Gümüşsoy

Alex Karpov

Cansu Çetin

Jan Maas

Philomene van der Vliet

Mark Spaan

Marion Courdoisy