Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çekmeköy’de Özel Okul

Aboutblank tarafından tasarlanan, inşaatı 2016 yılından tamamlanan okul, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunuyor.

Projenin tasarımcıları anlatıyor:

I. Çekmeköy Okul

Çekmeköy Okul projesi çeperin mimarileşmesi fikri üzerine kurulu. Çeperin mimarileşmesi, çeperin artık iç ve dış arasında basit bir ayıraç görevi görmesinin ötesine geçmesi, çeperin kendi mimari bedenini bulması anlamını taşıyor. Modern okul tipolojisinin günümüzde evrildiği başat doğrultulardan biri olan etrafı duvarlarla çevrili blok eğitim yapısı formatı yerine; Çekmeköy Okul projesi, çeperin kendisini yapılaştıran, farklı yaşantılar vadeden eğitim alanları ve iç avlular oluşturmak adına yapının kendisini bu çeperin uzantıları olmak kaydıyla parçalayan ve düzenli öğretim programıyla açık-kaynak eğitim girişimlerini bir arada örgütleyen bir tasarım ile geliştirildi.

II. Çeperin Mimarileşmesi

Çekmeköy’deki proje alanı, İstanbul’un Anadolu yakasındaki merkezi kentleşme dokusunun sınırında konumlanan bir bölgede yer alıyor. Proje alanındaki arazi Doğu-Batı aksı doğrultusunda uzanan, Kuzey-Güney aksı doğrultusunda daralan, 2500 m2’lik bir oturum alanına sahip. Üç tarafı yollarla çevrili ve eğimli bir araziye yerleşiyor. Tasarımın ilk adımı olarak, proje alanının tikel verileriyle güçlü bir ilişki kurmak adına, yani arazi eğiminden ve arazi geometrisinden optimum fayda sağlamak adına, arazinin Güney çeperi yapısal örgütlenmenin ana bedeni olarak seçildi. Yapısal örgütlenmenin ana bedeni olarak, açık alanlar ve okul programı arasında bağlayıcı bir görev üstlenmesi öngörüldü. Aynı zamanda ana sirkülasyon omurgasını kendi bedeninde toplaması ve kendisinden etrafa yayılacak programların bu vesileyle ilişkilerini sürekli kılması düşünüldü. Çeperin mimarileşmesi eğitim programını ve rekreatif alanları daha esnek kullanmak adına tetikleyici bir tasarım altlığı görevi üstlenmiş oldu.

III. Kütlenin Parçalanması

Tasarım sürecinin ikinci adımı olarak, farklı yaşantı alanları oluşturmak, farklı eğitim hacimleri geliştirmek ve farklı eğitim ve öğretim tekniklerine imkân veren mekân dağılımı ve çeşitliliği üretmek adına, yapılaşan Güney çeperinden, Kuzey sınırına dik kütle uzanımları geliştirildi. Bu bir yandan, ana omurgaya eklemlenen kompakt program alanları üretti, öte yandansa, bu programların çevrelediği iç avlular ve parçalı açık alanlar oluşturdu. Bu tasarım kararı proje alanının genel devamlılığı içerisinde lokal değişimlere karşı hassas ve açık alanlarla ilişkili eğitim birimlerini destekleyen geçirgen bir örgütlenme potansiyeli doğurdu. 

IV. Düzenli Öğretim ve Açık-kaynak Eğitim

Son adım olarak, mimari organizasyon, kütle yerleşimleri ve açık alan ilişkileriyle elde edilen bu geçirgen örgütlenme potansiyeli, okul yaşantısını zenginleştirmek adına önerilen karma bir eğitim modeli ile pekiştirildi. Derslikler, konferans ve spor salonları içerisinde uygulanan, öğretmen ve öğrenci arasındaki hiyerarşik bir ilişki üzerinden tanımlanan düzenli öğretim programı, iç avlularla ve açık alanlarla ilişkili, öğrencilerin kendi aktivitelerini belirledikleri, açık-kaynak eğitim programıyla harmanlanması önerildi. Böylece tasarım sadece mimari fikir üretimi, kalıplaşmış normların sorgulanması, proje alanının tikel potansiyellerinin yorumlanması, yeni olasılıklara gebe kütle ve program kararlarının verilmesiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda yeni bir eğitim örgütlenmesinin araştırması da tasarım sürecinin kazanımlarından biri oldu. Çekmeköy okulu Eylül 2016 yılında kapısını heyecanlı öğrencilerine açtı.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çekmeköy, İstanbul
İşveren: Konur İnşaat
Ana Yüklenici: Konur İnşaat
Fotoğraf: Alp Eren, ALTKAT Architectural Photography
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 6,442 m2
Toplam İnşaat Alanı: 15,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hasan Sıtkı Gümüşsoy

Ozan Özdilek

Erhan Vural

Gökhan Kodalak
Yardımcı Mimar(lar)
Osman Ural
Ece Sıla Bora
Ayça Yontarım