Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Alacaatlı Uluyol Camii

Ankara Alacaatlı'da bulunan caminin yapımı 2016 yılında tamamlandı.

Esra Aydoğan Moza, projeyi anlatıyor:

Yapı, geleneksel cami mimarisinden farklı olmayan bir bina formu ve kurgusuna sahiptir. İslam dünyasının merkezini oluşturan ve etrafında Müslümanların ibadetini sağlayan Kabe'nin geometrik olarak her yöne eşit küp formundan esinlenilmiştir. Yalın geometrik formların kullanıldığı projede küp, camiyi; küre, kubbeyi; üçgen, abdesthaneleri oluşturmaktadır. Minare, bu formların birleşiminden doğan yapısal bir simgedir.

Mekan Kurgusu: 35 metrelik konut ve ticaret bulvarı üzerinde yer alan yapıda; bireylerin bir araya gelmesini sağlayan açık, yarı açık ve kapalı alanlar oluşturulmuştur. Dört katlı binanın bodrum katı kapalı otoparktır. Ana ibadet kütlesi üç katlıdır: zemin katta alt camii (sosyal tesis ve Kur’an kursu), 1. katta ana ibadet mekanı ve 2. katta mahvel (kadınlar) bölümü bulunmaktadır. Tüm katlar ana merdiven ve asansör ile birbiriyle bağlantılıdır.

Avlu: Avlular, insanları bir araya getiren toplanma alanları ile ibadete hazırlayan geçiş mekanlarıdır. Projede 3 adet avlu oluşturulmuştur. Birincisi, arsanın kuzeyindeki üst avludur. Buradan ana ibadet mekanı ve mahvel katına giriş sağlanmaktadır. Avluda yıldız şeklindeki şadırvan, kadın-erkek oturma ve çocuk oyun alanı yer almaktadır. Son cemaat mahali olarak tasarlanan yarı açık avlu, yoğun günlerde ibadet yeri olarak da kullanılabilecektir. İkincisi, minarenin, süs havuzunun ve abdesthanelerin yer aldığı doğu cephesindeki alt avludur. Buradan alt kat camiye doğrudan giriş sağlanmaktadır. Üçüncüsü, Kur’an kursuna doğrudan girişlerin sağlandığı, derse gelenlerle ibadete gelenlerin yoğunluğunu ayıran batı avlusudur.

Cephe Tasarımı: Doğal aydınlatma, cephe oluşumu ve iç mekan aydınlatmasında en önemli veri olarak kullanılmıştır. Güneş ışığının ibadet edenleri rahatsız etmemesi için geometrik motiflerden oluşan güneş kırıcı paneller tasarlanmıştır. Mihrap, kare formlu yapıdan kopup öne doğru çıkarak, dışarıdan kıble yönünü ve içeride imamın durduğu noktayı işaret etmektedir. Işıklarla zenginleştirilmiş mihrap yüzeyinde cephede kullanılan on köşeli yıldız motifi uygulanmıştır.

Minare: Klasik kalem formlu minare yapısından çok da uzak olmayan bir formda Arapça "Elif" harfinin yorumlanışı olarak ortaya çıkmıştır. Harfler, birleştikleri noktada alem ile buluşurlar. Modern dönem camilerinde çeşitli minare yorumları mevcuttur ancak bu formdaki bir minare ilk defa denenmiştir. Çıplak beton minare üzerinde yer alan geometrik motifler, bina cephesindeki motiflerden farklıdır. Aynı motifler, alt kat camii tavanında ve kubbe bezemesinin dilimlerinde kullanılmıştır.

Alacaatlı Uluyol Camii, din, toplumsal yaşam ve mimari yaklaşım ön planda tutularak, sadelik, sakinlik ve denge unsurlarının yansıtıldığı yere dair mimari bir denemedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Yenimahalle, Ankara
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: Alacaatlı Uluyol Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Ana Yüklenici: Esra Moza Mimarlık Ofisi
Proje Yöneticisi: Esra Aydoğan Moza
Aydınlatma Projesi: Esra Moza Mimarlık Ofisi, Philips
Statik Projesi: Ali Öztürk
Mekanik Projesi: Erkan Bentürk
Elektrik Projesi: Halime Demir
Tesisat Projesi: Erkan Bentürk
Çelik Projesi: Ali Öztürk, Mustafa Yavuz Bilgiç
Altyapı Projesi: Erkan Bentürk
Akustik Projesi: Asimetrik
Akustik Danışmanı: Asimetrik
Fotoğraf: Esra Moza Mimarlık Ofisi
Şantiye Yöneticisi: Esra Aydoğan Moza
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 2,772 m2
Toplam İnşaat Alanı: 3,355 m2

Pin It
Mimar

Esra Aydoğan Moza
Yardımcı Mimar(lar)
Talip Aytekin