Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Yaşamkent Camii

A Tasarım Mimarlık'ın tasarladığı Salih Bezci Camii Külliyesi (Yaşamkent Camii), Ankara'nın yeni gelişen bir konut bölgesi olan Yaşamkent'te bulunan bir parkın çeperindeki arsada yer alıyor.

*Aşağıdaki metin Celal Abdi Güzer'in A Peaceful Continuity Between Traditional and Modern Values of Cultural Accumulation başlıklı yazısından, A Tasarım Mimarlık tarafından, tercüme edilmiştir:

Geleneksel ile Kültürel Birikimin Modern Değerleri Arasında Barışçıl Bir Süreklilik*

Geleneğe dayanan camii mimarlığı baskın ve egemen ikonografileri ile Türkiye bağlamında en muhafazakâr yapı tipolojilerinden biridir. Bununla birlikte geleneksel ve yerel değerlere referans vererek gelenekseli sürdüren modern camii mimarlığını anlamak sorunlu bir alan olmuştur. Bu bakımdan Yaşamkent Camii geleneksel ve kültürel birikimin modern değerleri arasında barışçıl süreklilik yaratmaya yönelik bilinçli bir arayışı temsil etmektedir.

Ankara’nın yeni gelişim bölgesinde yapıya da adını veren Yaşamkent Camii göreli olarak küçük bir arsada, alçakgönüllü ve dışavurumcu, kimlik ve uzlaşma, açık ve kapalı alanlar arasında bir denge arayışında olduğu kadar modern ile geleneksel arasındaki denge arayışındadır.

Yapı, kamusal ve özel mekanlar arasındaki geçişlerde hiyerarşi oluştururken programdaki farklılıkları yeniden düzenler. Kullanılan kot farkları doğal topoğrafyanın bir sonucudur. Kompozisyon sadece iç mekanı tanımlayan duvarları değil, aynı zamanda iç ve dış mekan arasındaki geçişleri tanımlayan paralel duvarlara dayanmaktadır. Duvarlar mimari dilin önemli öğeleridir. Bir araya geldiklerinde sınırları belirler ya da flulaştırır. Duvarlara benzer şekilde ana ibadet mekanını kütüphaneden ve daha az kamusal olan konaklama mekanından ayıran avlu önemli geleneksel bir öğedir. Avlu, dış ve iç mekanların yanısıra yumuşak ve sert zeminleri ayıran bir öğe olarak kullanılmıştır. Ana ibadet mekanında betonarme kubbe sadece geleneksele bir referans olarak değil aynı zamanda iç mekanın ölçeğini yükseltmek ve mekandaki mistik ışık kalitesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Minarenin soyut ifadesi parapetlerdeki soyut desenler tanışık olduğumuz geleneksel elemanlara referans verirken malzeme olarak beton ve camın kullanılmasıyla soyut ve dolu geometrilerde alçakgönüllülükle basit ve minimalist mimari üslup doğrudan çağdaş mimari dile referans verir.

Bütün bu özellikleriyle Yaşamkent Camii geleneksel ve modern arasındaki mimari çelişki ve önemli ideolojik farklılıkları gideren bir söylem taşır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: Ankara Ataşehir Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Danışman: Salih Bezci, Vecihi Yıldız
Ana Yüklenici: Besa İnşaat
Statik Projesi: Yüksek Proje
Mekanik Projesi: Metta Mühendislik
Elektrik Projesi: Akay Mühendislik
Fotoğraf: Fethi Mağara
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 4.239 m2
Toplam İnşaat Alanı: 2,109 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Osman Öztürk