Other Works
Similiar Projects

Alacaatlı Uluyol Camii

Ankara Alacaatlı'da bulunan caminin yapımı 2016 yılında tamamlandı.

Esra Aydoğan Moza, projeyi anlatıyor:

Yapı, geleneksel cami mimarisinden farklı olmayan bir bina formu ve kurgusuna sahiptir. İslam dünyasının merkezini oluşturan ve etrafında Müslümanların ibadetini sağlayan Kabe'nin geometrik olarak her yöne eşit küp formundan esinlenilmiştir. Yalın geometrik formların kullanıldığı projede küp, camiyi; küre, kubbeyi; üçgen, abdesthaneleri oluşturmaktadır. Minare, bu formların birleşiminden doğan yapısal bir simgedir.

Mekan Kurgusu: 35 metrelik konut ve ticaret bulvarı üzerinde yer alan yapıda; bireylerin bir araya gelmesini sağlayan açık, yarı açık ve kapalı alanlar oluşturulmuştur. Dört katlı binanın bodrum katı kapalı otoparktır. Ana ibadet kütlesi üç katlıdır: zemin katta alt camii (sosyal tesis ve Kur’an kursu), 1. katta ana ibadet mekanı ve 2. katta mahvel (kadınlar) bölümü bulunmaktadır. Tüm katlar ana merdiven ve asansör ile birbiriyle bağlantılıdır.

Avlu: Avlular, insanları bir araya getiren toplanma alanları ile ibadete hazırlayan geçiş mekanlarıdır. Projede 3 adet avlu oluşturulmuştur. Birincisi, arsanın kuzeyindeki üst avludur. Buradan ana ibadet mekanı ve mahvel katına giriş sağlanmaktadır. Avluda yıldız şeklindeki şadırvan, kadın-erkek oturma ve çocuk oyun alanı yer almaktadır. Son cemaat mahali olarak tasarlanan yarı açık avlu, yoğun günlerde ibadet yeri olarak da kullanılabilecektir. İkincisi, minarenin, süs havuzunun ve abdesthanelerin yer aldığı doğu cephesindeki alt avludur. Buradan alt kat camiye doğrudan giriş sağlanmaktadır. Üçüncüsü, Kur’an kursuna doğrudan girişlerin sağlandığı, derse gelenlerle ibadete gelenlerin yoğunluğunu ayıran batı avlusudur.

Cephe Tasarımı: Doğal aydınlatma, cephe oluşumu ve iç mekan aydınlatmasında en önemli veri olarak kullanılmıştır. Güneş ışığının ibadet edenleri rahatsız etmemesi için geometrik motiflerden oluşan güneş kırıcı paneller tasarlanmıştır. Mihrap, kare formlu yapıdan kopup öne doğru çıkarak, dışarıdan kıble yönünü ve içeride imamın durduğu noktayı işaret etmektedir. Işıklarla zenginleştirilmiş mihrap yüzeyinde cephede kullanılan on köşeli yıldız motifi uygulanmıştır.

Minare: Klasik kalem formlu minare yapısından çok da uzak olmayan bir formda Arapça "Elif" harfinin yorumlanışı olarak ortaya çıkmıştır. Harfler, birleştikleri noktada alem ile buluşurlar. Modern dönem camilerinde çeşitli minare yorumları mevcuttur ancak bu formdaki bir minare ilk defa denenmiştir. Çıplak beton minare üzerinde yer alan geometrik motifler, bina cephesindeki motiflerden farklıdır. Aynı motifler, alt kat camii tavanında ve kubbe bezemesinin dilimlerinde kullanılmıştır.

Alacaatlı Uluyol Camii, din, toplumsal yaşam ve mimari yaklaşım ön planda tutularak, sadelik, sakinlik ve denge unsurlarının yansıtıldığı yere dair mimari bir denemedir.

Map
Details
Project Location: Yenimahalle, Ankara
Project Type: Mosque / Prayer Room
Proje Tipi Grubu: Dini
Employer: Alacaatlı Uluyol Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Ana Yüklenici: Esra Moza Mimarlık Ofisi
Projcet Manager: Esra Aydoğan Moza
Lighting Project: Esra Moza Mimarlık Ofisi, Philips
Structural Project: Ali Öztürk
Mechanical Project: Erkan Bentürk
Electrical Project: Halime Demir
Plumbing Project: Erkan Bentürk
Çelik Projesi: Ali Öztürk, Mustafa Yavuz Bilgiç
Altyapı Projesi: Erkan Bentürk
Akustik Projesi: Asimetrik
Acoustic Consultant: Asimetrik
Photography: Esra Moza Mimarlık Ofisi
Construction Site Manager: Esra Aydoğan Moza
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2013
Construction Start Date: 2013
Construction End Date: 2016
Building Plot Area: 2,772 m2
Total Construction Area: 3,355 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Esra Aydoğan Moza
Contributing Architect(s)
Talip Aytekin