Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Vadistanbul Camii

Taha Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Bütün camiler Allah’ın evidir. Müslümanların bir araya gelme mekanlarıdır. Yalnızca namaz kılınan mekanlar değil, Müslümanların bir arada bütün sosyal durumları paylaştıkları mekanlardır. Sosyalleşme mekanlarıdır. Camiler bulundukları şehre, bulundukları bölgeye ruhunu veren makamlardır. Bulundukları bölgenin sembol ve merkezi yapılarıdır. Bunun için tarih boyunca şehirlerin merkezinde yer almışlar, şehirler camilerin etrafında inşa edilmişlerdir.

Günümüzde şehir yaşamının getirdiği stres ve karmaşa insan yaşamının en önemli sorunlarındandır. Camiler bu bağlamda da itikaf mekanlarıdır. Merkezde olan ve kentin ruhunu oluşturan, sosyalleşmeyi ve diğer insanlar ile olan bütün ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan, buluşma mekanı olan camiler aynı zamanda itikaf mekanlarıdır.  Camilerde sadece namaz kılınarak değil, vakit geçirerek, düşünerek de sevap kazanabileceğine dair hadis bulunmaktadır.

Camiler sadece namaz kılma yeri olarak değil günün her saati buluşma mekanlarıdır. Bu bağlamda sadece namaz kılınacak yerler olarak değil, gerektiğinde konferans salonu, kütüphane veya kıraathane olarak işlevini sürdürmesi gereken mekanlardır.

Vadistanbul Camii bu felsefe ile tasarlanmıştır. Cami, İstanbul’da yeni planlanan, parkları, yolları, peyzajı, yapıları ile çağcıl mimari ve şehircilik tasarımlarının uygulandığı bir bölgededir. Doğu yönünde bir park alanı ve Vadistanbul Alışveriş Merkezi diğer yönlerde ise konutlar bulunmaktadır. Cendere Deresi tarafında bir meydan oluşturulmuş ve ana girişini buradan almıştır.  Tasarım felsefesinde bahsedildiği gibi burada oluşturulan meydan ile Cendere Deresinin yeni düzenlenen peyzaj alanı ile bütünlüğü amaçlanmıştır.

Vadistanbul Camii mimari formunun arayışında Arapça Allah lafzından yola çıkılmış ve mimari tasarıma yön vermiştir. İç mekanda ışığın kullanımına özel bir önem verilmiştir. Ruhani dinginliği cami mimarisinde sağlamanın en ideal yöntemi, mekan oranları ile birlikte ışığın bu mekana olan etkisidir. Bu bağlamda Allah lafzının harf araları cam yüzeylerden oluşturulmuş ve yine yan cepheler de cam yüzeylerden oluşturulmuş ve kontrollü ışık mekan içerisine alınmıştır.  Kubbede oluşturulan cam yüzeyler de iç mekan için ayrı bir katkı sağlamış ve yine ışığın etkin kullanılmasına etki etmiştir.

Kubbe ve minare camilerin sembolü haline gelmiştir. Mimaride bu iki öğenin kullanımına yer verilmiştir. Çift minare yapılmıştır. Fakat minare uzunlukları vadide yer alan bir cami olması nedeni ile çok yüksek tutulmamış ve etrafı ile bir denge oluşturması sağlanmıştır. Minarelerin en uç kısımlarında İslam’ın 5 şartı simgesel olarak forma katkı sağlamış ve yine bu kısımlarda yandan bakıldığında ana kütlenin mimari formuna yön veren Allah lafzı bir boşluk olarak işlenmiştir.

Batı cephesine yapılan ve burayı bir külliyeye dönüştüren kuran kursu, kütüphane yapıları tek bir dikdörtgen prizma formu olarak planlanarak, bu yönde bulunan konutlar ile cami arasında bir yüzey oluşturması hedeflenmiştir. Avluya bakan kısımlardaki ara katlarda cami bahçesi içerisinde bütünlüğe katkı sağlamıştır.

Künye
Proje Yeri: Kağıthane, İstanbul
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: ARTAŞ İnşaat Grubu
Ana Yüklenici: Vadistanbul AVM
Proje Yöneticisi: Beyza Yazıcı
Statik Projesi: Yapı Akademisi
Mekanik Projesi: Mado Mühendislik
Elektrik Projesi: HB Elektrik
Fotoğraf: Talha Haksever
Şantiye Yöneticisi: Bülent Kurt
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 4.951 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.130 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Talha Haksever

Beyza Yazıcı

Durukan Devrim