Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Semazen Camii

Esenler İlçesinde tasarlanan yaklaşık 105 m² lik oturuma sahip olan ve toplamda 145 m² inşaat alanına sahip olan cami yenilikçi bir anlayışla tasarlanmış.

Cami alt kat erkek ibadet salonu ve üst kadın mahfili asma katından oluşan bir cami bloğu ile bu bloğa üst bir saçakla bağlanan bay ve bayan abdest bloğundan oluşmaktadır. 10mt x 8,4mt ebadında bir oturumu olan ibadet kütlesi göğe açılı yükselen minaresi ve abdest bölümünün üzerinden uzayan saçağıyla tek bir kütle olarak düşünülmüştür. Kıble yönünde oluşturulan bir ulaşım aksı ile iki parçaya ayrılmış olan yapı kütlesi güney yönünde park ve kültür merkezi tarafından akan yaya trafiği ve kuzey yönündeki araç yolu tarafından gelen daha zayıf yaya aksını bir pasaj oluşturarak bağlamış ve bu pasajdan hem ibadet alanına hem de abdest bölümlerine dağılım sağlanmıştır.

Yapının tasarım kararları İslam dinine çok önemli katkılar sunan Hz. Mevlana felsefesine dayanmaktadır. Semazenlerin sema ayinlerindeki dönüş hareketinin betimlenerek mimari forma yansıtılması amaçlanmıştır. Sema eden semazenlerin sağ eli yukarıya sol eli aşağıya bakacak şekildedir. Temel felsefe "Allah'tan aldıklarını kendisine mal etmeden halka ulaştırmaktır; bir yokuz; görünüşte var olan; vasıtalık eden bir suretten başka şey değiliz" ve "Göğe ağarız, yere yağarız; aleme rahmetsiz; sıfatlardan zata varırız; zattan sıfatlar alemine, zuhur alemine geliriz; alemlere rahmet olan Hz. Muhammed'de (s.a.v.) yok olmuşuz felsefesidir.

Mimari tasarım bu felsefenin modern bir yorumu olarak şekillenmiştir. Bu bağlamda mimari tasarımda yapının minaresi semazenin göğe açık olan el ve ona bağlı kolu, eğimli saçağı ve ona entegre edilen cami kütlesi toprağa akan insan hayatını anlatan semazenin baş ve gövdesini son olarak ta abdest bloğu ve üzerinden taşan saçak ta toprağa gittiğimizi temsil eden semazenin aşağıya bakan elini betimler.

Harita
Künye
Proje Yeri: Esenler, İstanbul
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: Esenler Belediyesi
Statik Projesi: M-Ofis Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 1.560 m²
Toplam İnşaat Alanı: 145 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

A. Sinan Timoçin

Serkan İğdelipınar
Yardımcı Mimar(lar)
Soner Akçam
Gökmen Tugay