Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Tema Camii

Taha Mimarlık tarafından tasarlanan cami, 2019 yılında İstanbul Atakent Mahallesi’nde inşa edildi.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

“Bütün camiler Allah’ın evidir. Müslümanların bir araya gelme mekanlarıdır. Yalnızca namaz kılınan mekanlar değil, Müslümanların bir arada bütün sosyal durumları paylaştıkları mekanlardır. Sosyalleşme mekanlarıdır. Camiler bulundukları şehre, bulundukları bölgeye ruhunu veren makamlardır. Bulundukları bölgenin sembol ve merkezi yapılarıdır. Bunun için tarih boyunca şehirlerin merkezinde yer almışlar, şehirler camilerin etrafında inşa edilmişlerdir.

Günümüzde şehir yaşamının getirdiği stres ve karmaşa insan yaşamının en önemli sorunlarındandır. Camiler bu bağlamda da itikaf mekanlarıdır. Merkezde olan ve kentin ruhunu oluşturan, sosyalleşmeyi ve diğer insanlar ile olan bütün ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan, buluşma mekanı olan camiler aynı zamanda itikaf mekanlarıdır. Camilerde sadece namaz kılınarak değil, vakit geçirerek, düşünerek de sevap kazanabileceğine dair hadis bulunmaktadır. Camiler sadece namaz kılma yeri olarak değil günün her saati buluşma mekanlarıdır. Bu bağlamda sadece namaz kılınacak yerler olarak değil, gerektiğinde konferans salonu, kütüphane veya kıraathane olarak işlevini sürdürmesi gereken mekanlardır.

Tema Camii bu minvalde çevresi için sembol olacak, bölgeye ruh verecek; farklı, özgün ama cami kimliğini yitirmemiş mimarisi ile bölgede nirengi noktası olacak; bir camidir. Alt katında yer alan alt harim, aynı zamanda büyük bir toplanma alanı olarak planlanmış, gerektiğinde konferans salonu gibi bir işleve hizmet etmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda bahçe içerisinde yer alan kıraathane binası, sürekli bir buluşma merkezi oluşturmuş ve bu bina içerisinde bir de vakıf odası planlanmıştır. 

Osmanlı cami mimarisinde, geniş açıklıkların geçilebilmesi için kullanılan fakat sembol haline gelmiş olan en etkin cami tanımlama elemanı olan kubbe ise Tema Camii’ne ana formunu vermiştir. Bu baskın mimari eleman formu oluşturmuş ve kemer şeklinde yapılan pencereler ile form bütünleşmiştir. Bu aynı zamanda mekan içerisindeki dinginliği oluşturmuş ve kontrollü ışık ile de insanlara itikaf için ruhsal dinginliği oluşturacak bir mekan hazırlamıştır. İslam dini için en önemli mimari unsur olan camilerde minare, ayrı bir önem teşkil etmektedir. Tema Camii’nde kubbe formu ile birlikte yapının diğer önemli ögesi minare de bütün tasarımla aynı dile sahip bir şekilde farklı ama işlevini yerine getiren bir anlayış ile ele alınmıştır. Uzak bir noktadan bakıldığında dahi caminin nerede olduğunu insanlara anlatabilen ve daveti sağlayan, önemli mimari unsurlardan olan bu ögenin tasarımında, strüktürün tasarımı, çok farklı bir şekilde ele alınmıştır. Minaredeki çelik konstrüksiyon elemanlarından ortada olan ve yükselen Allah’ın varlığını ve diğer beş konstrüktif eleman ise İslam’ın 5 şartını temsil edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bütün bu mimari tasarım ögeleri ile birlikte tasarlanan, itikaf, ibadet alanı, konferans alanı, kıraathane alanı gibi mekanları bir araya getirerek inşa edildiği bölgenin ruhunu oluşturan Tema Camii, bu bölgenin en önemli merkezi olacak ve sosyal hayata önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Künye
Proje Yeri: Küçükçekmece, İstanbul
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: Mesa, Kantur-Akdaş, Artaş, Öztaş Ortak Girişimi
Ana Yüklenici: Mesa, Kantur-Akdaş, Artaş, Öztaş Ortak Girişimi
Peyzaj Mimarlığı: Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım
Proje Yöneticisi: Beyza Yazıcı
Statik Projesi: Perform Mühendislik
Mekanik Projesi: Beta Teknik
Elektrik Projesi: HB Teknik Elektrik Mühendislik
Çelik Projesi: Perform Mühendislik
Yangın Güvenlik Danışmanı: Yangından Korunma Mühendisliği
Fotoğraf: Taha Mimarlık
Şantiye Yöneticisi: Sezer ÖZTÜR
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 4.250 m2
Toplam İnşaat Alanı: 1.749 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Talha Haksever