Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Altınyağ Yönetim Binası

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan mevcut yönetim ve fabrika yapısının bulunduğu arsada, eski ofis yapısı ile entegre olacak bir yeni ofis yapısı tasarlayarak işverenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kompleks oluşturmak projenin ana hedefi.

Bu bağlamda eski ofis yapısı ile yeni ofis yapısının ilişkilendirilerek ortak bir dış kabuk ve iç mekan tasarımına sahip olması hedeflenmiştir. Altınyağ fabrikası ana işlev olarak zeytinyağı üretimi yapmakla beraber birtakım gıda ürünlerinin üretimini de yapmaktadır. Bu sebepten dolayı tasarıma başlarken işverenin kurumsal kimliği ve üretilen maddelerin niteliği en önemli tasarım kriteri olmuştur.Kurumsal kimlik logosunu oluşturan iki ana renk zeytinyağı sarısı ve siyah kombinasyonunun yapının dış kabuğuna yansıtılması düşünülmüştür. Yapı kabuğunun formu tasarlanırken yeni binanın arkasında kalacak eski ofis yapısının oranları dikkate alınmış ve yapının giriş aksı yine eski yapının giriş merkezinin aksı olarak düşünülmüştür. Eski yapının kat yükseklikleri çok düşük olduğu için, yeni yapı ile eski yapı arasında oluşacak kot farkı iki yapı arasında köprüsel bir geçiş yapılmasını daha uygun hale getirmiştir. Mevcut yapının çok disiplinli olan simetrik formunun aksine ön blok asimetri esasına dayanır. Bunun ana sebebi Altınyağ markasının yeni, genç ve dinamik yapısına vurgu yapmak ve monoton bir disiplinden uzak, hareketli, sıra dışı ve iddialı yapısını ortaya çıkarmaktır. Bu asimetri anlayışıyla yapının orta merkezden girilen aksının sağ ve sol bölümlerinde üç boyutlu bir farklılık yaratılarak aynı zamanda yönetim katının daha yüksek bir hacme sahip olması da amaçlanmıştır. Yapı kabuğu oluşturulurken üç boyutlu bir kabuk anlayışı hakim kılınmıştır. Ön cephe batı yönüne baktığı için dar açılı güneş ışınlarının olumsuz etkisini engelleme amacıyla güneş kontrol katmanı olarak wire-mesh sistemi ile aralıklı ahşap örtü bir arada kullanılmıştır. Bu yönde güneş ışınlarını düşey elemanlarla kontrol altına alma gerekliliğinden dolayı bu iki malzeme görsel etkiyi minimumda engelleyecek şekilde seçilmiş ve tasarlanmıştır. Arkadaki transparan cam cephe düz olarak devam ederken wire-mesh yüzey bu cam cephenin önünde üç boyutlu olarak hareket ederek hem görselliğe izin verir hem de güneş kontrolü sağlar. Yapı kabuğu karakterinde kurumsal kimliği oluşturan yağ rengi ahşap ile, siyah renk ise yine aynı renkli cephe seramiği ile oluşturulmuştur. Eski yapı ise taşıyıcı sistem dışında tamamen soyulmuş ve şeffaf cam bir kabukla kaplanmış ve bu şekilde hem mekanlara maksimum düzeyde ışık alınması sağlanmış hem de yeni yapı ile arasında uyum sağlanmıştır. Yeni ön blok çelik karkas sistemi ile düşünülmüş, döşemeler kompozit döşeme sistemiyle tasarlanmıştır. İç mekan tasarımında tamamen sade bir tarz benimsenmiştir. Brütalist bir anlayışla çelik döşemelerin mekanlarda hissedilmesi amaçlanırken yerler ve duvarlarda genel olarak brüt beton etkisi düşünülmüştür. Giriş holünde giriş bankosunun yüzeyinde ve renkli cam sarkıt armatüründe yağ dokusu hissi ışıklı olarak yaratılmış, aynı zamanda yağın saflığı ve temizliği vurgulanarak tavandan akışı canlandırılmak istenmiş, ve bu yolla binaya girişte insanların algısı bu noktaya çekilerek firmanın kurumsal kimliğinin vurgulanması amaçlanmıştır. 

Künye
Proje Yeri: Çiğli, İzmir
Proje Tipi: Ofis
İşveren: Altınyağ Konbinaları
Statik Projesi: M-Ofis Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Arsa Alanı: 6.500 m2
Toplam İnşaat Alanı: 11.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

A. Sinan Timoçin

Serkan İğdelipınar
Yardımcı Mimar(lar)
Soner Akçam