Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Yönetim Binası

M-Ofis'in Tiflis'te tasarladığı Gürcistan İçişleri Bakanlığı Yönetim Binası projesi 2009 yılında inşa edilmiş.

Tiflis uluslar arası havaalanı ve kent merkezi arasındaki ana arter olan Kakheti otoyolu üzerinde 49.652 m²'lik alanda tasarlanan bina Gürcistan İçişleri Bakanlığının yeni yönetim ve polis merkez binası olarak projelendirildi. Binanın kurumsal yapı olarak öneminin yanı sıra tasarımı ile ön plana çıkan ve Tiflis kentinde bir simge bina olması projenin ana felsefesini oluşturmuştur. Toplam 49.652 m²'lik arsa üzerinde 3580 m² taban oturumlu ve eğrisel bir plan şemasına sahip ana bina bir bodrum kat, zemin kat, 1. ve 2. katlar olmak üzere toplamda dört kattan oluşmakta ve 10.579 m² inşaat alanına sahiptir. Bu ana bina arsanın orta bölümünde yola biraz daha yakın olarak yerleştirilmiştir. Önündeki alan bir meydan gibi düşünülmüş ve bu arsanın ön ve giriş bölümünde 1000 m² alana sahip 30 cm derinliğinde bir havuz tasarlanmıştır. Bu havuzun arkadaki ana binanın simetri görüntüsünü yansıtması amaçlanmıştır. Çevresi açılarak bir çukur içinden yükselmesi sağlanan ana binanın ön-yol cephesinden bir köprü ile VIP girişi tasarlanmıştır. Bu köprü eğimli çim bir yüzeyin üzerinden binaya ulaşmaktadır. Bu köprü vasıtasıyla üst düzey devlet yöneticileri ve diğer VIP mensupları direk olarak binanın zemin katına girmektedirler. Arsanın aksi istikametinde kuzey yönünde siviller ve ziyaretçiler için açık bir otopark ve helikopter pisti tasarlanmıştır. Araçlı ve yaya tüm sivil girişleri bu bölümden yapılmakta buradan binaya doğru yaklaşımda 50 metre derinliğe sahip çim ve ağaçlık alandaki yaya yollarını takip eden siviller ve misafirler binayı çevreleyen çukur meydana merdivenler vasıtasıyla inerek binanın bodrum katındaki girişten girmektedirler. Bu şekilde VIP girişi ve sivil girişlerinin farklı katlardan yapılması sağlanmıştır. Ana binanın bulunduğu çukur meydan bölümüne (-4.80 kotu) otoyoldan arsanın yola bakan sınırı ile batı tarafındaki komşu parsel bitişiğinden bir servis yolu ile itfaiye araçları, ambulans ve diğer servis araçlarının ulaşması sağlanmıştır. Binayı çevreleyen -4.80 kotu meydanı bir istinat duvarı ile sınırlanmakta bu istinat duvarına kuzey-doğu yönünde cephesi dayanan ve üç cephesi ve çatısı toprağa gömülü tasarlanan 1164 m² alana sahip bir mekanik blok tasarlanmıştır. Ayrıca arsanın kuzeyinde tasarlanmış olan otopark ile yeşil alanın sınırında toprak ve çim ile yapay bir tepe görüntüsüne büründürülen 148 m² alana sahip bir trafo binası tasarlanmıştır. Arsanın giriş bölümünde yoldan geçenlerin algılayacağı büyük bir yeşil alan ve çevreleyen refüj içerisinde Gürcistan Devleti ve İçişleri Bakanlığı'nın bayrakları yeralmaktadır. Proje kapsamında dış alan malzemesi olarak genelde brüt beton kullanılmıştır. Çevre malzemelerin olabildiğince az dikkat çekmesi ve bu şekilde ana binanın ve onun sıra dışı formunun ortaya çıkması amaçlanmıştır. Çevre istinat duvarları, dış merdivenler ve havuz tamamen brüt beton olarak tasarlanmıştır. İstinat duvarlarında 60x60 cm ebadında modüller beton kalıbı ile oluşturulmuştur. Arsanın güney cephesinde (Kakheti caddesi yönü) binanın ön bölümündeki yeşil alanda sağlı sollu olmak üzere lineer olarak yerleştirilen 15'er ağaç ile resmi bir kurum olan binanın ve çevresinin vurgulanması hedeflenmiştir.

Ana binanın bodrum katının cephesi açılarak hem bodrum kat mekanlarının ışık alması sağlanmış hem de bodrum kat üzerinde yükselen üç boyutlu ve sıra dışı çelik ve camdan oluşan yapı kabuğuna bir kaide görüntüsü teşkil edilmiştir. Bodrum kat cephesi şeffaf bölümler ve sağır duvarlardan oluşmakta sağır duvarların renk ve dokusunun dış mekan zemin malzemesi olan fırça beton ile aynı hissi vermesi sağlanarak dış zemin ile bodrum kat cephesinin bir bütünün devamı şeklinde algılanarak üst cam kütlenin havada uçuyormuş ve bir çukurun içinden fışkırıyormuş hissi verilmeye çalışılmıştır. Ana bina eğrisel bir plan izdüşümüne sahip ve değişken üç boyutlu bir çelik ve cam kabuk cephe örtüsünün, içeride dörtgen bir kütleyi örtmesi ile oluşmuştur. Eğrisel sıra dışı forma sahip dış cephe kabuğunun aksine, iç yapı zemin katın üzerinde dörtgen bir kütledir. Zemin katta bu şekilde yüksek ve cam cephe ile çevrelenmiş geniş bir atrium/sirkülasyon alanı, bu alan içinde bir kafe tasarlanmıştır. Bu alan ayrıca oditoryum için bir fuaye alanı olarak ta hizmet vermekte, doğu tarafı ise yüksek ve aydınlık bir açık ofis olarak kullanılmaktadır. Birinci ve ikinci katlarda sağ ve sol kanata ayrılmış dörtgen kütle orta merkezde geniş bir köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Birinci katta bir tarafta içişleri bakan ve bakan yardımcısı makam odaları, diğer tarafta açık ofis yeralmaktadır. İkinci katta ise açık ofisler tasarlanmıştır. Binanın bu iç yapısı orta sirkülasyon köprü alanı hariç yine cam cephe ile kaplanarak hem dış yapı kabuğu kütlesinin içinde ikinci bir form olarak kontrast kütle yaratılmış hem de atriumdan gelecek gürültü engellenmiştir.

Bina cephesinin yatayda ve düşeyde son derece hareketli yapısı özellikle 8BAL değerindeki deprem bölgesi olan ve çok büyük rüzgar yüküne sahip olan Tiflis'te bazı sorunları da bereberinde getirmiştir. Cephenin deprem yüklerine karşı normlar çerçevesinde belirlenmiş harekete izin vermesi gerekliliği tasarlanan cephenin bu çok yönlü hareketli formunun inşa edilmesini zor kılıyordu. Zira bina cephesinin formu olabildiğince rijit bir şekilde alt yapıya ve çatıya bağlanmasını, aynı zamanda da kendi içinde de rijit olması gerekliliği vardı. Yapı kabuğu camdan oluştuğu için cephedeki esneklik tehlikeli olabilirdi. Bina yapısında uygulanan ve alt betonarme yapı ile üst çelik yapıda tasarlanan ve binayı üç parçaya bölen iki adet dilatasyon hattı cephede de uygulandı. Cephe hattında ana yapıdaki dilatasyon hatlarını takip eden dört adet cephe bölgesinde kayıcı mesnetlerle dilatasyon oluşturuldu. Bu dilatasyonlar ile plan düzleminde dört parçaya ayrılmış cephe yapısı binaya ±0.00 kotu ve çatı bağlantıları dahil kendi içinde de tamamen rijit bir şekilde tasarlanmıştır. En dıştaki cam giydirme cephe,cephede oluşabilecek küçük hareketleri absorbe edecek şekilde esnek olarak tasarlanarak cephe tasarımı tamamlanmıştır. Cam giydirme cephenin alt ve üst uçlarında 80 cm yüksekliğinde aluminyum kompozit paneller ile bitişler oluşturulmuş bu şekilde farklı açılarda birleşen cephelerin yarattığı ara kesit sorunları giderilmiştir. Bu şekilde ayrıca cephe bitim hatları ve cephedeki hareket daha da vurgulanmıştır. Ayrıca VIP girişi ve kuzey yönündeki kamu girişine saçak oluşturan bölgelerde yağmur perdesi oluşumu engellenmek amacıyla alt kompozit panellerin bu kısımlarında bir oyuk oluşturularak yağmur oluğu tasarlanmıştır.

Bina cephesi değişken açılı 200x400 çelik kutu profillerin ana karkası oluşturması, dışında ana cepheyi düşeyde dört parçaya bölen 150x150 çelik kutu profiller ile oluşturulan ikincil örgü cephe ve buna sabit ve hareketli ankrajlar ile bağlanan cam giydirme cephenin Ø60mm çapında çelik boru profil, aluminyum ve PVC profil elemanlarıyla oluşturulmuş son kat örtü ile tamamlanmıştır. Bina cephesi ±0.00 kotundan öne ve yukarı doğru sürekli değişken bir düzlemde bir alt bölüm, ana cephe, +12.00 kotundaki çatı döşemesine bağlanan üst cepheden oluşmaktadır. Bina iç atrium bölümünde doğal havalandırma uygulandığından alt cephede ve üst cephede eş zamanlı açılır üçgen pencereler tasarlanmıştır. Üst cephede tasarlanan açılır pencere kanatları yangın sırasında alt pencerelerden bağımsız olarak açılarak atrium bölümünde duman tahliyesi görevi görmektedir. Ayrıca bina içinde atrium zemin kattan çatıya kadar cam/çelik bölücü duvarlar ile bölünerek yangın zonlarına ayrılmıştır.

Yapı kabuğunda alçalan ve yükselen hareket anayol cephesinde binanın tam simetri merkezinde bir giriş saçağına dönüşecek şekilde yükselmekte ve VIP için tasarlanan girişi oluşturmaktadır. Bina cephesinin üç boyutlu formu toplam 3.567 adet üçgen formlu cam ile oluşturulmuştur. Bu camların 1.947 adeti tek tek tamamen birbirinden farklı ebatta projelendirilmiş ve yerinde monte edilmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Gürcistan, Tiflis
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Gürcistan İçişleri Bakanlığı
Danışman: Buse Albay, İrfan Balioğlu, İlhan Varol, Mine Aşçıgil
Ana Yüklenici: Nurol İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2008
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
İnşaat Bitiş Yılı: 2009
Arsa Alanı: 49,652 m2
Toplam İnşaat Alanı: 11,660 m2

Pin It
Mimar

A. Sinan Timoçin

Serkan İğdelipınar