Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, T.C. Yozgat İl Genel Meclisi - İl Özel İdare Binası ve AVM Ulusal Mimari Proje Yarışması

MeMA'ya ait mimari proje raporu şöyle:

Vaziyet Planı

Adnan Menderes bulvarı üzerinde yer alan parça parça küçük yeşil alanların kot farkı yüzünden yaya ile kesilen ilişkisinin yeniden kurulması, canlandırılması amaçlanarak, bulvar üzerinde yer alan yeşil alanların sonuncusu ve toplayıcısı olacak bir kamusal alan kurgusu amaçlanmış. Otogardan başlayarak Cumhuriyet Parkı ile devam eden ve projelendirdiğimiz alanı da kapsayan hattın Yozgat'ın omurgasını oluşturmasını amaçladık. Otogar'dan çalışma alanına kadar olan mesafenin (yaklaşık 2 km) yürünebilir olduğunu varsayarak kentin başı ile sonu arasında yeşil bir bağ tasarladık. Kentin doğu batı hattı boyunca geliştiği düşünüldüğünde çalışma alanı kentin batı ucunda bir kent kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma alanına gelince, yapılar ve yayaların kullanacağı alanların seçimi konusunda tercihimizi yayalardan yana kullandık, yapılar için çalışma alanının kuzeyine yaklaşıp, yapıların önünde kalan sürekli gün ışığı alan güney bahçesi olarak kalan alanı yayaların
kullanımı için hazırladık.

Gerek programın yoğunluğu, gerekse alanının mevcut durumu gözetildiğinde araçlar ile yayaların karşılaşmasını istemedik. Yaya hareketi egemen bir çalışma'da araçları yeraltında detaylandırmayı hem yaratacağı trafik yükü hem de yaya ile karşılaşma noktalarında yaratacağı kaosdan kurtarmak için tercih ettik. Açık otopark önerilerini kapalı otopark olarak dönüştürerek araç hareketini olabildiğince yerin altına almaya çalıştık.

Valilik - (Yozgat Kırmızısı) Örtü

Valilik yapısı buluşma alanı olarak tanımladığımız kamusal alanın hakimi olacak şekilde detaylandırıldı. En belirgin yapı saçak ve saçak ardında kalan şeffaflık... Yoğun çalışma programını barındıran ofisler, ofis yapılarını birbirine bağlayan sirkülasyon bandı ve temsil gücünü artırmak için tasarladığımız örtü ile meydana açılmakta. Yapının meydana açılan yüzünün şeffaf kılınması, hem içerden hem de yapıya yaklaşırken ifade ettiği şeffaf yapı dilinin idari yapının temsili olarak algılanmasını amaçladık. Kapalı kapılar ardında bir yönetim modeli yerine, kamusal alan ile iç içe, iletişime açık mesajı taşıyan bir çözüm geliştirdik. Ofisler birbirlerini görecek şekilde, gün ışığından olabildiğince faydalanmak için ara yarıklar bırakılarak yerleştirildi, her katta ve her dilimde ilgili müdürlükler ve ofisler çözümlendi. Valilikten başlayan örtü çalışma alanında her programa göre şekillenirken, yaya hareketi için korunaklı yarı açık-ara alanlar yaratırken bir taraftan da örtünün her hareketi valililiğin dinamik yapısına dikkat çekiyor.

Sosyal Merkez - Yeşil Kule

Program olarak valilik yapısı ile bağlantılı olmasına rağmen; mekansal olarak yeşil bantın bir parçası olarak detaylandırıldı. Kamusal yeşil olarak tasarladığımız alanda kurmayı amaçladığımız büyük yeşil bant'ın uzantısı olarak hem katlarda hem de terasta uygulanacak peyzaj ile yeşilin sürekliliği sağlanırken, yatay düzlemde bir peyzaja alternatif olarak yükselerek meydanın gücünün artırmakta. Sosyal merkez, önerdiğimiz çalışma da önemsediğimiz büyük yeşil alan ile aynı kotta ve direkt bağlantılı olarak detaylandırıldı. Valilik meydanı ve meydanın ucunda yer alan basamaklar ile ilişkilendirildiğinde ise valilik meydanının sahnesini oluşturmaktadır.
Zemin katta (+212.66), kamusal alan ile bağlantılı olarak kütüphane ve cafe programı ile misafirhane ve konut girişleri projelendirildi. Kütüphane, çok amaçlı salon ve süreli yayınlar kent meydanına bilgiyi taşımak için, zemin katta ortak kullanıma destek verecek şekilde önerildi. Yemek salonu (+212.69) valilike hizmet edecek, ortak kullanıma izin verecek şekilde önerildi. Yemek salonu ve giriş holü; yapılara kimliğini veren saçakın içinden bakarak meydan ile ilişki kurmaktadır. Tüm program hem görsel hem de mekansal olarak ortak büyük yeşil alan -kamusal alan- ile ilişki kuracak şekilde hem meydan ile hem de birbirleri ile ilişki geliştirmesi amaçlanarak biraraya getirildi. Bu biraradalığı önemsememimizin sebebi, meydanın işsiz, soğuk, çekinilecek bir alan olmasının önüne geçmektir. Bu alan ne kadar canlı ne kadar yaşayan bir alan olursa bu alana bakan tüm programlar da burada yaratılacak enerjiden, sosyal hareketten, bir arada bulunmaktan etkilenecektir; bu etkileşim bir süre sonra hem meydanı hem de yapıları bir bütün kılacaktır.

Konutlar ve AVM

Konutlar ve alışveriş merkezi (AVM) programları, biraraya gelmesi çelişkili bulunsada; kamusal alan ve ticari alan tanımlarının hem birbirlerinin tetikleyicisi hem de birbirlerinin çelişkisi olmasından doğacak gerilimin bu alana olumlu yansıyacağını umarak tasarladık. Konutları büyük blok etkisi yaratmasından çekindiğimiz, on-arka ünite üretmek istemediğimizden herkes için "eşit" görünüm kazandıracak, sürekliliği olan "daireler" olarak çözdük. Aynı forma sahip sosyal merkez yapısı ile beraber bakıldığında valilik binasının tamamlayıcısı olmaları istendi. AVM için, farklı kötlardan ulaşılabilen (+212.69 ve +212.59) hem meydana (ama kapalı ve geri çekilmiş) hem de kendi içine ait (ve yer altına çekilmiş) olarak çözüldü. Açık mekanlar sosyal merkez ve kamusal alan ile bütünleşecek, kapalı alanlar büyük galerileri boşlukları ile (ışığı içeri almaya yardımcı olacak detaylar ile) dış dünya ile ilişki kuracak şekilde detaylandırıldı. Alışveriş merkezlerinin tüketim odaklı içeriğine alternatif olarak, atölyeler ve kursları da bu merkezde yerleştirmeyi amaçladık, AVM'nin kamusal alan ile yaratacağı birlikteliğin kamusal alanın "müşterisini" artıracağını düşünüyoruz.

Künye
Proje Yeri: Yozgat
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi, Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Eyiler