Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

GOSB+

MeMA Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 ayrı işleve cevap veren, davetli yarışmaya teslim edilen projeyi anlatıyor:

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TEM otoyolu çevresindeki sanayi dokusunu devam ettiren bir yerleşme düzeni içinde yer alır. Her bir yapı adası büyük alanlar kaplar ve yan yana dizilmiş büyük metal kutuların arasında çoğunlukla araçla hareket edilir.  Yerleşmenin otoyol kıyısındaki bölgesi, yoğun trafik akışına bakar; yüksek sesli ve dinamik bir ritimle karşı karşıyadır. Yerleşme içindeki trafik yoğunluğu ise giriş çıkış noktalarına ulaştıran akslar üzerindedir. Bu akslar dışındaki yolların hareketliliği, fabrikaların ve depoların işleyiş düzenine göre değişkenlik gösterir.

GOSB Yönetim Binası, mevcut yüzme havuzu ve tenis kortlarıyla birlikte bu ana akslardan biri üzerinde yer alır. Firmalara ait binalardan başka bölgede gündelik yaşamı destekleyebilecek tek merkez, bankaların bulunduğu adada yeni inşa edilen alışveriş yapısıdır. TEM'e yakın bir parselde de cami inşaatı sürmektedir.

GOSB Konsept Projeler süreciyle bölgede üç ayrı fonksiyona cevap vermek üzere yeni bir çalışma başlatılmıştır.  Yakın gelecekte inşa edilmesi planlanan bu yapıların mevcut dokuya güncel, özgün ve nitelikli bir katkı sağlanması beklenmektedir.

[GOSB+] ekibi, her üç projeyi de yeni sosyal donatıların çoğaltılması ve alternatif çalışma ortamlarının sağlanması için aracı olarak görerek çözümler üretti.

GÜNEBAKAN yerleşmenin kuzeydoğu kapısı yakınında yer alır. Verilen programda mevcut yapılar korunarak  yaklaşık 8900 m2 büyüklüğünde en az iki katlı, her kata araç erişimi olan bir yapı istenmektedir. Ancak mevcut yapıların konumu, çekme mesafeleri ve depo çevresinde oluşacak tır dolaşım alanı gereklilikleriyle birlikte bakıldığında bu büyüklükte iki katlı bir yapı için kullanışlı bir depo alanı sağlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle mevcut tek katlı GOSB Bölge Müdürlüğü binası kaldırılarak depo binasıyla ilişkili yeni bir yönetim binası önerilmektedir.
Depolama alanı 6m yüksekliğinde iki kattan oluşur. Alt katı parseldeki en düşük kot olan +214 düzlemine yerleştirilmiştir. Üst kat ise +220 kotunda başlar. Bu kot aynı zamanda GOSB giriş kapısını geçtikten sonra parsele giriş çıkış olanağı da veren yol kotudur. Araçlar parsele bu kottan girer, alt kata bina yan cephesindeki rampadan iner, diğer yan cephedeki rampadan çıkarak ringi tamamlamış olurlar. Her iki katın yükleme ve boşaltma işlemleri cepheye açılı yerleştirilmiş yan yüzeylerden yapılır. +214 kotunda tır manevra mesafeleri gözetilerek boş bırakılan alanın devamında yönetim binası bulunur. Bu iki yapı birbirine bir saçakla bağlanarak hem görsel, hem de yükleme alanındaki koruyuculuğu ile işlevsel bir etki elde edilir.
Yapının fonksiyonu son derece basit olsa da, plan düzleminde kapladığı alanın ve sabit yüzeylerin büyüklükleri enerji üretimi gibi ek bir işlev kazandırmaya uygundur. Yaklaşık 4000 m2 büyüklüğündeki çatı alanının güneş panelleriyle kaplanarak hem kendi enerjisini üretmesi hem de fazlasını başka bir alanda kullanıma sunması mümkündür.

HEMZEMİN spor alanı diğer iki yapı adasından farklı şekilde TEM otoyoluna yakın bir bölgede, yeni yapılan camiye komşu parsellerden birinde yer alır.
Mevcut yamaç profili, hafriyat artığı toprakla doldurularak değiştirilmiştir. Yaklaşık 20 m kot farkı olan dar uzun dikdörtgen formlu arazi, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki konumlanışıyla spor aktiviteleri için uygun bir yön sağlamaktadır. Çok amaçlı kapalı spor salonu ve halı saha için kullanılacak alanlar dışında kalan arazi parçalarının sert peyzaj elemanları ve bitkilerle tamamlanması yerine, arazinin bütününün spor etkinliklerine ait kılınması kurguyu belirleyen karar olmuştur. Bu nedenle araziye yığılmış toprağın oluşturduğu +215 kotundaki mevcut 'ur' büyütülerek, bozulmuş olan topografya yamacın alt kotlarına (+195) kadar bir kabuk halinde uzatılmış, kabuk altında ve üstünde spor yapma olanağı sağlanmıştır.

Yeni katmanın-Gebze bölgesinde sıklıkla rastlanan motor sporlarından referansla- motorspor aktiviteleri alıştırmalarında kullanılması öngörülmüştür.

Arazide üst bölgede dolgusuz sağlam zemin kotu olarak (+205) belirlenmiş ve bu kota yerleştirilen plato üzerinde halı saha planlanmıştır. +215 kotundaki giriş holünden halı sahaya doğru inen basamakların şekillendirdiği yamaç, aynı zamanda halı sahanın izlendiği tribünü oluşturur.  Sahanın çevresi tel örgüyle sarılmıştır. Bu sınır 12 m yükseklikteki kabuğa kadar uzanır. +205 kotu altında da kapalı spor salonu yer alır.

Salon, halı sahada olduğu gibi +195 kotuna yerleştirilmiştir. Çelik bir çerçeveyle taşınan tavan döşemesi, salon üzerinde boşaltılarak kenarları +205 kotundan yukarıya kadar camdan düşey bir yüzeyle kapatılmıştır. Bu kotta aynı zamanda jimnastik ve aletli spor aktivitelerinin yapılabileceği bir bölüm vardır. Kabuk içine servis girişleri de aynı bölgeden alınır.  Kapalı salona düşey bağlantı +205 kotundan aşağıya inen merdivenler ve asansörlerle sağlanır. Yönetim ofisleri ve soyunma odaları bloğu da düşey dolaşımla bağlantılı, iki ayrı saha arasında +195, +200 ve +205 kotlarında yer alır.

TEKNE, programı, konumu, yönetim merkezine yakınlığı nedeniyle tüm GOSB merkezi çekim alanını oluşturma potansiyeline sahiptir. Yaklaşık 65.000 m2 yapılaşma alanı ve yaklaşık 3000 kişilik çalışan nüfusuyla bölgedeki en yoğun yaya hareketinin burada oluşması beklenmektedir.

Yakın çeperleri büyük metal kutularla örülü, eğimli yollarla çevrili yarımada benzeri parselde olabildiğince yatay bir yapı organizasyonu tercih edilmiştir. Bu yataylığın insan yaşantısıyla bağdaşmayan iri yapılar  arasında yeni bir ölçek tanımlamak için etkili olacağı düşünülmüştür. Bu ölçeklemeyle birlikte, fabrikalar ve depoların arasında hiç rastlanmadık biçimde 'doğal' olanla buluşmak, çalışırken yeşil dokunun ardından farklı kotlardaki platformları, insan hareketlerini izlemek mümkün olabilecektir. Burası alışılagelmiş bir parktan çok, yoğun bir orman karakteri taşımaktadır.

Arsanın sınırlarından içeri, merkeze doğru çekilen kollar, yolun karşısındaki kesintisiz yüksek duvarlardan uzaklaşırken yapının kendine bakmasına, kaldırım düzleminden fazlasını yaya hareketine bırakmasına yardımcı olur. Merkeze yönelmiş kollar, zemin kotunda hareket edenleri yoğun bir ağaç dokusuna doğru götürür. Orman benzeri ağaçlı, gölgeli bu alan, sadece TEKNE sakinlerinin değil, bütün yerleşkenin nefes aldığı bir ortam ve karşılaşmaları olanaklı kılan sosyal bir yaşantı sağlar. 

Bütün bu yerleşime çoğunlukla yönetim merkezi aksından gelen yolun devamında +261 yol kotundan yaklaşılması beklenmektedir. Bu nedenle arazideki +268 yüksekliğindeki bölge hafredilip +261 kotu yapının en üst ulaşım kotu olarak kullanılacaktır. Bir diğer yaklaşma yüzeyi de bankalar bölgesinin de yerleştiği düzlem olan +257 kotu üzerinden olacaktır. +251 kotu ise merkeze doğru yönlenen alt kottur. Burası, zemin kata açılan atölyelerin, sergi salonlarının da yerleştirildiği bölümdür. Bu üç temel kot rampalarla birbirine bağlanır.

Taşıyıcı sistem de bu esnek kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır. Yapının zemin kotu altındaki imalatlarında betonarme, zemin üzerinde ise ahşap taşıyıcılar ve ahşap cephe elemanları kullanılmıştır. Çok katlı çalışma mekanlarının ahşap taşıyıcı sistem çözümlerinde güncel ve yapıya özgü detay çözümleri kullanılacaktır. Ahşapla birlikte kullanılan renkli yüzeylerin, görsel malzemelerin iç mekana dinamik bir atmosfer sağlaması beklenmektedir.

Diğer iş yerlerinde büyük bloklar içinde aynı saatlerde çalışılırken, burada kullanıcılara çeşitli kotlarda ve çeşitli saatlerde -gündüz-gece- kişiselleşebilen bir çalışma ortamı sunulur. 25 m genişliğindeki kollarda galeri boşluklu 5m genişliğinde koridorlarla sirkülasyon sağlanır. Çalışma birimleri gerektiğinde yatayda ve düşeyde birbirine eklemlenebilir esneklikte düşünülmüştür. Bu nedenle mekanlar alan yerine hacimle tariflenirler. Ev ve çalışma düzeni iç içe geçmiş çalışma biçimleri için seçenekler düşünülmüş, belirli alanlarda yerel ve uluslararası kısa süreli konaklamalar için mekanlar ayrılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Gebze, Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Depo, Spor Salonu, Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Rekreasyon / Spor, Endüstriyel
İşveren: Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Peyzaj Mimarlığı: Arzu Nuhoğlu, Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım
Statik Projesi: Niyazi Parlar, Gülsün Parlar, Parlar Mühendislik
Mekanik Projesi: Ahmet Boybada, Deniz Proje
Elektrik Projesi: Şahin İpekler, İpekler Elk. İnş. Ve Müh.
Altyapı Projesi: Ömer Demir, Kansu Mühendislik
Akustik Projesi: Türker Talayman, Talayman Akustik
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 85,421 m2

Pin It
Mimar

Mert Eyiler

Audrey Aydın

Hayriye Sözen

Erman Soyman

Gamze Altın

Ali Dur

Özden Demir

Faruk Ahmet Koç

Murat Demirer