Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Yüzer Kitaplık

Çalışma ilk etapta kuzguncuk’ta-boğaz köyünde kitap ağı kurmayı amaçlamakta.

Floatbook (yüzer kitap-lık-):

Mevcut dokuda varolan birikimi biraraya gelme aracı olarak kullanmak ister. Mimarlık ofisleri, sanatçı atölyeleri ve gündelik hayatın içinde aktif olan yakın ilişkileri kullanır.

Bu bir aradalıklar için mekan hazırlar.

Köyün doğasında var olan paylaşım geleneği ile hareket eder.  Bu geleneğin temsilcisi olan

a. uzun süredir kuzguncuk’ta yaşayanlar
b. yerel perakende ağının öznesi esnaflar
c. yeni ziyaretçiler ile birlikte düşünür

İkinci amacımız raf’ta durağan kaynak olarak kitabın, dinamik bir tavır ile raftan inerek; yeni medyaya (tv, internet) gore daha az hareketli, daha az iletişim kurulan ve fakat tüm bu durağanlığı bir avantaja çevirmesi idi.

Son aşamada elde etmek istediğimiz şey kitaplar ve sahipleri ve raflar ile soylulaşmanın görünürlüğü idi.

Kurgulamayı amaçladığımız sistem şöyle çalışacaktı:

1 dizinde araştırılan kitabın talep edilmesi

2 merkezden kitabın sahibine iletilmesi

3 kitabın talep edildiğini farkeden kitap sahibi kitabı merkez teslim eder ve çevrim için kılar

floatbook üç ana ortamdan oluşur.

İlki kitapların bütününden oluşan dizin (ındex); ikincisi bu dizinin talep edilmesi ile kurulan AĞIN kendi mekanı ve üçüncü ortam -işe ki bizce en değerlisi- kitapların el değiştirmesi sırasında ve el değişip okunmaya başladığı anda oluşan yeni hayal dünyası. Yeni kitaplar ve yeni taşınmalar ile kütüphane şürekli güncellenecek ve kitaplar ve dizin üzerinden bir kuzguncuk izleği oluşacaktır. Floatbook kuzguncukta eski çekeklerin bulunduğu, şu anda da yoğun olarak kuzguncukluların buluşma noktası haline dönüşen alan ile bağlantılı olarak suyun üzerinde samandıralar-dubalar üzerinde yer bulur

Yeni bir kamusallık denemesi olarak suyun üzerinin sorgulanıyor olması çalışmanın yeni açılımı oldu bizim için. Boğaz da şu kenarı ve su kamusal alan kullanımları için örgütlenememiştir. Şu hep ya uzaktan ya da kıyısına kadar gelip bakılan bir şeydir.

Künye
Proje Yeri: Kuzguncuk, İstanbul
Proje Tipi: Kütüphane

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Eyiler