İlgili Projeler

Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri, Zeyrek

Sedad Hakkı Eldem'in 1962 yılında SSK için tasarladığı kamu yapıları kompleksi, 1986 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

Zeyrek Sosyal Sigortalar yapı grubu sınırlı katılımlı bir yarışmada seçilerek projelendirilmiştir. Kompleks kökenindeki amaçlar bağlamında işhanı, dispanser, çarşı, banka ve bir kahveden oluşmaktadır. Ancak, bu amaç hiç gerçekleşmemiş ve kompleks kurumun büro binası olarak işlev görmüştür. Farklı büyüklükteki binalar eğimli arazi üzerinde çevre düzenini bozmayacak ve öncelikle arkadaki mahallenin kimliğiyle uyumlu olacak nitelikte konumlandırılmıştır. Bu tercih pencere elemanlarında ve yapı kütlelerinin çıkmalı biçimlenişinde de dışavurulmuştur.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Fatih
Proje Tipi: Kamu Yönetim Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Proje Başlangıç Yılı: 1962
Proje Bitiş Yılı: 1964
İnşaat Başlangıç Yılı: 1962
İnşaat Bitiş Yılı: 1964

Pin It
Mimar

Sedad Hakkı Eldem