Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Burda Bebek Ofisi

Burda Bebek firmasının Flat Ofis’te yer alan yaklaşık 500 metrekarelik prestij ofisi, firmanın kurumsal kimliğini yansıtan renklerin beraberliğiyle, modern, bütüncül ve işlevsel bir kurgu eşliğinde tasarlanmış.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

Rafine bir bakış açısıyla detaylandırılan tüm birimler figüratif dokunuşlarla dinamizm kazanırken, duvar mobilyalarıyla ve interaktif yüzeylerle birlikte mekanın kullanıcılarına pozitif enerjili bir çalışma ortamını yansıtması hedeflendi. Genel ofis mekanı içerisinde satın alma, insan kaynakları, dış ticaret, pazarlama, satış, muhasebe gibi departmanların yanı sıra, bir adet müdür odası, üç adet toplantı odası ve sekreterya, mutfak ve ıslak hacimler gibi servis alanları yer aldı.  

Projenin fonksiyonel düzlemdeki tasarım süreci, ofis yaşantısına karşılık veren ve çalışma birimlerinin bütünlüğü korumaya çalışan bir anlayışla, girişten yönlenen lineer aksların sirkülasyon aksıyla kesiştirilmesiyle başladı. Böylece plan düzleminde mekansal parçalanma ve mekanlar arası akışkanlık sağlanmış oldu. Giriş holünde yer alan sekretarya bir karşılama bankosu niteliğinde merkez aksta konumlandırıldı ve ofis girişinin hemen yanındaki bekleme alanıyla da fonksiyonu kuvvetlendirildi. Ofis birimleri doğal ışık geçişine imkan veren cephelerde ve açık ofis sistemi kurgusuyla çözülerek, mekanın efektif bir plan şemasında kullanılması, özellikle de gün ışığından yüksek oranda faydalanması hedeflendi. Genel müdür odası, açık ofis birimleriyle doğrudan ilişki sağlayabilmesi ve hiyerarşik açıdan mahremiyetini koruyabilmesi adına, önünde bir sekreterya birimiyle birlikte ofislerin kesişim alanında kurgulandı. Toplantı odaları ise lineer yönlenmenin getirdiği aks sisteminin diğer tarafına yerleştirilerek erişim kolaylığı ve içe dönüklük prensibiyle şekillendirildi.

Firmanın kurumsal kimliğinden gelen ana renkler belirli tasarım öğelerinde ön plana çıkarıldı ve dinamik yüzeyler elde edildi. Plan düzleminde kurulan aks sistemi, lineer metal tavan sistemiyle desteklenerek yönlendirilmeler sağlanmış oldu. Toplantı odaları aksındaki mahaller mekanın genel yapısındaki yüksek tavan sisteminden bağımsız değerlendirildi ve bu alanlara yine lineer yönlenmeyi destekleyici olacak bir çatı örtü sistemi önerildi. Bu alanın koridor sistemiyle çakışan cephesi, ışığı içeri taşıyan ve yansıtan yüzeylerle geçirgen nitelikte kurgulandı ve birimlerin ihtiyaçlarına göre yer yer yarı şeffaf, ahşap, beyaz ve gri yüzeylerle desteklendi. Ofisin genel tavrındaki devamlılık hissi özellikle beyaz rengin tüm tavan, duvar ve mobilyalarda ağırlıklı kullanımıyla sağlanmaya çalışıldı. Açık ofislerde ise tavan yüzeyleri brüt etkide bırakılıp yer yer yine beyaz renkli kanopilerle desteklenerek yükseklik algısının mekanın bütününde etkili bir hale getirilmesi sağlandı.

Lineer aksiyel yapıdan dolayı alanın çekirdek niteliği taşıyan orta bölümünde ise, duvar ve tavan yüzeylerinde fugalı bir modülasyon sistemi meydana getirildi. Bu modüllerin bazıları firmanın ana renkleri doğrultusunda boyanarak dinamik bir etki sağlanmış oldu. Giriş karşısında, sekreterya arkasında kalan duvar – tavan sistemi de bu şekilde kurgulanarak dil birliği oluşturulmaya çalışıldı. Açıkta kalan tüm kolon yüzeyleri koyu gri olarak yorumlanarak mekandaki etkilerinin azaltılması sağlandı. Bu kolon yüzeyleri ve fuga sistemiyle meydana gelen duvar modülasyonu, yine firmanın kurumsal kimlik çalışmasından gelen renklerle ve biberon, emzik, kalp gibi figürlerden oluşan sembollerle manyetik duvarlar olarak tasarlandı ve bu alanlar kullanıcıların interaktif olarak deneyimleyebileceği eğlence duvarlarına dönüştürüldü.

Ofisinin girişinde konumlanan ve karşılama bankosu vazifesi gören sekreterya, lineer metal tavan içerisinde detaylandırılan fugalı ve modüler alçıpan tavan sistemi ve aydınlatma elemanlarıyla tanımlandı. Holün devamında toplantı odaları tarafında yer alan koridorda kullanılan cam ve ahşap ofis bölme sistemleriyle birimler birbirinden ayrıştırıldı. Bu bölme sistemindeki cam yüzeylerdeki folyolarda biberon, emzik gibi semboller yinelenerek kullanıldı ve tasarım dilinin devamlılığı sağlanmaya çalışıldı. Bölme sistemlerinin tanımladığı izle birlikte zemin kaplamaları da farklılaşarak, ofislerin içlerinde karo halı yüzeylere dönüştürüldü. Koridor ile açık ofis alanlarının zeminde ayrıştığı yüzeylerde, içlerinde renkli lake saksılar barındıran modüler depolama üniteleri çözüldü. Böylece hem renkli lake yüzeyler hem de saksı içindeki bitki çözümleriyle enerjik bir etki sağlanmış oldu.

Burda Bebek’te kurgulanan bütüncül ve fonksiyonel yaklaşım, iç mimari tasarımın tüm aşamalarında ön planda tutuldu ve yapısal detaylardan noktasal detaylara kadar devam ettirildi. Az sayıda malzemenin tekrarıyla sağlanan devamlılık, yer yer renklerin ve sembollerin ön plana çıkarılmasıyla sade ama dinamik bir tasarım dili oluşturulmasına çalışıldı.

Harita
Künye
Proje Yeri: Fatih, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Burda Bebek
Ana Yüklenici: Gmn Endüstriyel Sistemler
Fotoğraf: Murat Tekin
Proje Başlangıç Yılı: 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Toplam İnşaat Alanı: 500 m2

Pin It
Mimar

Burcu Yücetaş Ural

Erkan Ural

Burcu Dede

Bengüsu İbiş

Bilgi Eroğlu