Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

PERI Sakarya Yerleşkesi

Sakarya Hendek'te yer alan PERI Sakarya Yerleşkesi, nord mimarlık - tasarım tarafından tasarlandı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2.OSB’de bulunan ve Alman menşeili PERI firmasına ait olan PERI Sakarya Yerleşkesi projelendirilmesine, 3 farklı parsel alanının birleştirilmesiyle oluşan, 10.500 ve 8.500 m2lik üretim alanına sahip olan mevcut 2 fabrikanın da içinde bulunduğu 89bin m2lik arsanın masterplan kararları çalışılarak başlanmıştır.  Öncelikle mevcut fabrika binalarının arsa üzerinde konumları incelenerek; arsa yaklaşımları, araç-yaya yoğunlukları ve bina giriş-çıkışlarıyla ilgili analiz çalışmaları yapılmıştır. Yerleşke içerisindeki sirkülasyon trafiği bu analizler doğrultusunda çözümlenmiş ve yapılaşma kararları bu veriler ışığında alınmıştır.

PERI Sakarya Yerleşkesi genel olarak mevcut 2 fabrika yapısının iç mekan ve cephelerinin PERI üretim süreçlerine göre düzenlenmesini, firmanın yatırım sürecinde öngörülen mimari ihtiyaç programına yönelik yeni yapılacak binaların tasarlanmasını ve ek yapıların mevcut fabrika yapıları ile entegrasyonunu kapsar. Bu doğrultuda yerleşke alanında İdari Bina, Kalite Binası ve Güvenlik-Lojistik Binaları gibi programlar çözümlenmeye çalışılmış, bahsedilen ana fonksiyonlar Pergola, Güvenlik Kulübesi gibi diğer yardımcı yapılaşmalarla desteklenmiştir.

Bu ihtiyaçlar ve kararlar ışığında; yapı adasının OSB’nin de ana araç girişi olan ve alanı karşılayan doğu cephesi yaya, personel ve misafir girişi olarak belirlenmiştir. İdari Bina yaklaşımı da yine bu cephe üzerinden kurgulanmış ve çekme mesafeleri dikkate alınarak arsa içerisinde erişilebilir bir noktada konumlandırılmıştır. Arsanın daha kısa olan batı cephesinin komşu parsel ile birleştiği bölge, tır giriş- çıkışının yapıldığı ve aynı zamanda Güvenlik ve Lojistik Binası’nın olduğu bölüm olarak tasarlanmıştır. Böylece bu alanın devamı, yaklaşık 25bin m2lik bir Açık Stok Alanı olarak değerlendirilmiştir. Kalite Binası ise mevcut Kalıp Fabrikası’nın ek binası olarak çalışacak, bir cephede bu binaya bitişik ve aynı zamanda İdari Bina’nın da yakınında olacak şekilde yerleştirilmiştir. Böylece personel giriş kapısı ile doğrusal bir bağlantı kurulmuştur. İdari Bina, Kalite Binası ve Personel Giriş Turnikesi üçgeni arasında kalan kısımda ise personelin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri Pergola yapısı kurgulanmış ve böylece dış mekan kullanım alanı oluşturulmuştur. Yukarıda bahsedilen bütüncül kurguya ek olarak mevcut Kalıp Fabrikası ve İskele Fabrikası yanlarında genişleme alanları oluşturulmuş ve yakın gelecekte projenin devamı olarak tasarlanması öngörülmüştür.

Doğu cephesinde konumlanan İdari Bina, 2 normal kattan oluşan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Ana giriş otopark – yaya bağlantısı tarafından kurgulanmış ve devamında bir resepsiyon bankosuyla kesiştirilmiştir. İkincil giriş ise kantin tarafından düşünülmüş ve dış mekan - pergola bağlantısı bu giriş tarafından gerçekleştirilmiştir. Zemin katta beyaz ve mavi yakalılar tarafından ortak kullanımı düşünülen kantin ve ıslak hacim mahalleriyle birlikte, bu bölümden bir kapı sistemiyle ayrışan ofis alanları, toplantı odası, ıslak hacimler ve resepsiyon alanı yer almaktadır. Birinci katta ise açık – kapalı ofis alanları, toplantı ve seminer odaları, ıslak hacimler ve çalışanların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir ortak alan tasarlanmıştır. Lineer formu sayesinde sirkülasyon aksı ortada çözümlenerek gerekli tüm mahallerin doğal ışık ve hava alması sağlanmıştır. Aynı zamanda tasarım ritmik bir aks sistemi üzerinden oluşturulmuş ve bu kurgunun servis hacimleri ve ofis hacimlerini cephede okunur hale getirmesi sağlanmıştır.

Kalite Binası, Kalıp Fabrikası ve İskele Fabrikası arasına konumlandırılarak bina içindeki Kalite Atölyesi, Bakım Atölyesi ve Soyunma Odaları fonksiyonları da düşünüldüğünde 2 fabrika yapısı arasındaki işçi sirkülasyonu çözümlenmeye çalışılmış ve teknik bakımdan merkezi bir noktaya yerleştirilerek bu alandaki ilişkiler kuvvetlendirilmiştir. Aynı zamanda ana giriş aksından mevcut Kalıp Fabrikası’yla doğrudan bağlantı kurularak, Kalite Binası’nın mevcut fabrika yapısının ek binası olarak yorumlanması sağlanmıştır.

Kütle ve cephe dilleri olarak mevcut fabrikalardan ayrıştırılmak istenen İdari Bina, Kalite Binası, Güvenlik ve Lojistik Binası ve diğer ek yapıların cephe malzemesi PERI’nin kurumsal tercihlerine uygun olarak alüminyum kompozit panel şeklinde seçilmiştir. Yalın cephe kararı doğrultusunda tüm yeni yapılarda sadece alüminyum kompozit cephe kaplaması ve alüminyum doğramalı cam kullanılmış, böylece cephe modülasyonu ön plana çıkarılmıştır. 

PERI firmasının bir mimari kalıp ve iskele firması olmasıyla da desteklenerek, yerleşkede özellikle bir prestij yapısı şeklinde öne çıkan İdari Bina’ da kolon ve döşeme yüzeyleri, mahallerin akustik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kısmen brüt beton olarak bırakılmış ve tüm malzeme seçimleri bu karara katkıda bulunacak şekilde yalın bir dille kurgulanmıştır. Sonuç olarak malzeme kararlarıyla bir bütünlük sağlanırken az sayıda malzemenin tekrarıyla devamlılık meydana getirilmiş, bu karar yalın bir anlatıyla birimlerin tümüne aktarılmış ve firmanın kurumsal kimliğini en iyi derecede yansıtabilen çağdaş bir tasarım meydana getirilmeye çalışılmıştır.                              

Harita
Künye
Proje Yeri: Hendek, Sakarya
Proje Tipi: Fabrika , Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari, Endüstriyel
İşveren: PERI Sakarya İskele ve Kalıp Üretim
Danışman: Thomas Deuble, PERI C+MF
Ana Yüklenici: Gün İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Adagarden Peyzaj, nord mimarlık-tasarım
İç Mekan Projesi: nord mimarlık-tasarım
Proje Yöneticisi: Erkan Ural
Konsept Tasarımı: PERI C+MF, nord mimarlık-tasarım
Uygulama Projesi: nord mimarlık-tasarım
Statik Projesi: Hasan Özek
Mekanik Projesi: Volume Mühendislik
Elektrik Projesi: Bersis Elektrik
Fotoğraf: Murat Tekin
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 89,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 48,255 m2

Pin It
Mimar

Erkan Ural

Burcu Yücetaş Ural

Bengüsu İbiş

Alper Yıldız

Bilgi Eroğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Ali Uğur Çolak