Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Samsun Segman Sanayi

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Farklı özelliklerde endüstriyel ve karma yapı dizgesinin bulunduğu Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde tasarlanan yapının, esnek mekânsal kullanıma olanak vererek güçlü, yalın ve tutarlı bir duruş sergilemesi hedeflendi.

Kuzey – güney doğrultusundaki ana aks üzerinde yer alan köşe başı parselde, mevcut prefabrik depo yapısı ve mevcut betonarme yapı ile entegre olacak şekilde yeni bir çelik aks eklendi. Eklenen aksla birlikte oluşan 3 farklı yapı, bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken, hacim ve mekân duygusu maksimum seviyede hissettirildi.

Oluşturulan birleşik yapıyı saran kabuk içerisindeki temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik eklenen yeni çelik aksın kendi strüktürü ile cephede var olması yapının karakterini belirlerken, platform ve saçakla desteklenerek “kütlesel lineer imge” kavramını ortaya çıkardı.

Yapı cephesi boyunca uzanan zemin kat platformu, fonksiyonel ve rasyonel gereklilikle ana girişin yatay düzlemde vurgulanmasını sağladı. Aynı zamanda üretim ve yönetim çalışanlarının kullanım alanını tanımlayan bir yapı elemanı oldu.

“Segman çalışıyor” mottosuyla cepheye paralel konumlanan ana birimler ile dış mekân ilişkisinin maksimum düzeyde tutulması hedeflendi. İç mekân hacim performansını arttırdığı düşünülen bu tutumla, bölgedeki içe dönük yapı dizgesine karşı bir duruş sergilendi.

Çelik yapıda oluşturulan yırtık ile iç mekân zonlaması desteklendi. Cepheye paralel olarak dağılan sirkülasyon koridorları mekanlarla görsel temas sağlarken, mevcut betonarme yapı ile eklenen çelik aks bina üst kotundaki yükseklik farkı vurgulanarak lineer imge kavramı desteklendi.

Mevcut depodan kullanılan iki aksa eklenen ara tabliye ile sirkülasyonun çevrelediği bir hacim oluşturulup, şeffaf çatı kaplaması sayesinde gün ışığından faydalanıldı.

Hacimsel ve strüktürel yapı elemanlarının tasarımın ana karakterini belirlemesi ile kütle imgesi ve iç mekân duygusu oluşturulmuştur.

Künye
Proje Yeri: Samsun
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari, Endüstriyel
İşveren: Samsun Segman Sanayi
Ana Yüklenici: Samsun Segman Sanayi
Çelik Projesi: Zübeyir Mustafa Çakır
Fotoğraf: Erkan Er
Şantiye Yöneticisi: Semih Erol
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 9.750 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1.950 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Pınar Erol

Semih Erol

Sümeyra Muslu