Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Arden Medikal Fabrika

Ankara’da, ortopedi ve rehabilitasyon ürünleri üreticisi olarak Arden Medikal, kendi markası olan Orthocare ile üretim yapmaktadır.

Bir sanayi sitesinde yer alan tesiste güney cephede peyzaj, karşılama alanı ve yönetim; kuzey cephede ise servis ve üretim alanları çözülmüş. Yapı tasarımında öncelikle endüstriyi oluşturan, malzeme üretim alanı, yönetim alanı, sosyal alanlar, servis hacimleri, alt yapı ve donanım alanları gibi temel üniteler aralarındaki ilişki etüt edilmiş ve birincil olarak işlev akış şeması çözülmüş. Fabrikanın alt zemin katında metal ve ahşap atölyeleri ile lojistiğe hizmet veren mahaller yer alırken üst zemin katında örme ve dikiş atölyeleri ile kalite kontrol mahalleri konumlandırılmış. İdari ofis ise birinci katta yer alır. Yapının ikinci etabı olma olasılığı yani ileri tarihlerde gelişme ve büyüme olanakları da projenin ilk etabında kurgulanmış.

Yapı kübik basit formuna rağmen kendisini çevreleyen sanayi tesis dokusunda bir röper noktası olarak öne çıkıyor. Tasarımda ana yola göre düşük kotta bulunan arazinin topoğrafyası bir avantaj olarak yorumlanmış ve ön bahçe yol kotunda tesviye edilmemiş. Bunun sonucunda üst zemin kat yola köprü ile bağlanmış ve alt zemin kat, kuzey cephede olduğu gibi, güney cephede de bahçeye açılabilmiş. Buraya cephe veren sosyal koridor ve yemekhanenin önündeki geniş peyzaj alanında biyolojik bir gölet kurgulanmış ancak henüz yapımı tamamlanmamış.

Tasarım sürecinde endüstriyel tesiste çalışanlar için motivasyonu arttıracak huzurlu ve aydınlık alanlar yaratılması önemsenmiş. Gün ışığı ile de aydınlanan atölyelerde uzak dağların manzarasını yakalayan pencereler maksimum boyutlarına ulaşır. 

Cephede endüstriyel bir ürün olan tuğlanın karakteristik yapısı baskın. Köprü ve teraslarda genleştirilmiş metal yüzeyler tuğlaya eşlik ediyor. İç mekanda ise tavanlar ve kolonlar brüt beton bırakılmış. Döşemeler ve merdivenler, ortak hollerde, epoksi; atölyelerde ise yüzeyi sertleştirilmiş yalın betondur. Fabrikanın ilk karşılama alanı olan yüksek lobide ise cephedeki tuğla iç mekanda bir motif öğe olarak kullanılmış.

Künye
Proje Yeri: Ankara, Kazan
Proje Tipi: Fabrika
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
İşveren: Arden Medikal
Ana Yüklenici: Mine İlhan, Arden Medikal
Peyzaj Mimarlığı: Promim Proje
Statik Projesi: Özün Proje
Mekanik Projesi: Ünlü Mühendislik
Elektrik Projesi: Yurdakul Mühendislik
Fotoğraf: Gürkan Akay
Mimari Mesleki Kontrollük: Kübra KABOĞLU
Şantiye Yöneticisi: Irmak Yapı
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 10,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 6,130 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gül Güven

Fatih Erduman

Ceren Demircan

İrem Kılıç

Gamze Güven