Other Works
Similiar Projects

Beylikdüzü Konutları

Boşluğun tasarımının öncelik kazandığı projede civarda yer alan konut blok yapıları sorgulanmış, kütlelerden arda kalan atıl zemin yerine, zemin kotunda kullanılabilir nitelikli bir açık alan hedeflenmistir.

Dolayısıyla her biri 10 kattan olusan 6 konut bloğu tasarlamak yerine alandaki ayak izi genişletilmiş, orta alanda insan ölçeğini yakalama hedefiyle yapıların ortalama kat yüksekligi sınırlandırılmıştır. Mahalle ilişkileri, alana çıkan mevcut yollar, deniz kokusu ve manzara ile iklimsel özellikler önerilen kütlenin yerleşim kararlarında etkili olmuştur. Bu parametreler çevresinde 2 adet L-şeklinde blok, alanda kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinde yerleşmiş, ortalarında alanın kullanıcıları için tanımlı bir ortak alan bırakmışlardır. Yapı yüksekliklerinin sınırlandırılması bu ortak alanın aynı zamanda iklimsel durumunu iyileştirmiştir. Zemin kotunda tasarlanan bu ortak alana ek olarak L-bloklar boyunca farklı kotlarda başka açık alanlar da tasarlanmış, bu alanların erişilebilirliği kullanıcı tiplerine göre ayrıştırılmıştır. 

Yapıda yer alan 18 farklı konut tipolojisi (hem tek, hem iki katlı olarak tasarlanmış), yapının kesiti gözetilerek yerleştirilmiştir. Farklı tiplerin dağılımı bu tiplerin ortak kat terasları ile olan ilişkileri üzerinden kurgulanmıştır.  

Details
Project Location: Beylikdüzü, İstanbul
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Go/Art Yapı
Ana Yüklenici: Go/Art Yapı
Structural Project: Endurans Yapı
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2014
Building Plot Area: 25,000 m2
Total Construction Area: 35,000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Melis Varkal

Mustafa Gökhan Çelikağ