Other Works
Similiar Projects

Eşdeğer Mansiyon, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması kapsamında önerilen İçebakan isimli proje.

"Çocuk-Oyun-Öğrenme-Mekan- Çevre..." İlişkiler Yumağının Biçimlendirdiği Bir Yapı Arayışı İçin Biçimlendirici /Oluşturucu Öğeler:

A. Program-Mekan Biçimlendiricileri:

* Yaş Grubu-Ölçek İlişkileri;

* Sosyal Etkileşim Mekanları: Tekil,Grup ,Ortak, Kalabalık Kullanımlar;

* Oyun Ve Etkileşim Jeneratörü Olarak Mimari Elamanlar;

* Güneş, Gökyüzü, Mevsimsel Ve Doğal Döngülerle Kurulacak İlişki;

* Algı Tetikleyicisi Olarak Çevre İle Onun Yumuşak Ve Katı Öğeleri

* Işık, Renk, Doku, Malzeme, Biçim Ve Birleştirici Yapısal Öğelerle Kurulan Duyusal Etkileşim

* Çocuk-Yolculuk-Duyusal Ve Bilişsel Gelişim Arakesitinde Topoğrafya-Oyun- Bahçe Kullanımları,

B. Bağlamsal Biçimlendiriciler:

* Kent Dışı Ortam/Kampüs Yapılanması

* Ulaşım-Servis-Yolculuk

* Organize Sanayii Bölgesi: Fabrika, Depo Vb. Yapı Tipolojilerinin Belirlediği Ölçek, Doğal Ve Yapay Topoğrafya...

C. Kurumsal Biçimlendiriciler:

* Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Örnek Bir Model Arayışı;

* 10 Farklı İlde Tekrar Eden Ortak, Uyarlanabilir Yapısal Bir Dil:

a. topoğrafya/eğime uyarlanabilme;

b. arazi yerleşim-yaklaşıma uyarlanabilme;

c. yöne uyarlanabilme;

d. öğrenci sayısına uyarlanabilme;

Details
Project Location: Adıyaman
Project Type: Other Education Buildings
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon

Pin It
Architects

Boğaçhan Dündaralp

Berna Dündaralp

Lale Ceylan