Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Emko Elektronik Fabrikası

Per Se Mimarlık tarafından tasarlanan ve 2021 yılında inşa edilen Emko Elektronik Fabrikası Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunuyor.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Üretim alanlarının, proses gereği farklı katlarda çözümlenebilmesi ve lojistik açıdan zemin katta yer alması tercih edilen ana deponun düşey depolama sistemleriyle üretim alanlarına bağlanabilmesi, fabrikada, endüstri tesislerinde alışık olunan yatay yerleşim yerine, düşey bir kurguyu olanaklı kıldı. Düşey olarak birbirine bağlanan depolama ve üretim alanları, her bir katta, cadde cephesi boyunca konumlanan ofis alanlarıyla sınırlandırıldı. Mal kabul, sevkiyat, üretim personeli sirkülasyonu, soyunma odaları ve üretim ofisleri, yapının yangın yoluna bakan uzun kenarı boyunca çözümlendi. Çatı katı, yönetim ve üretim personeline ait alanların dağılımı bakımından benzer bir özellik gösterse de, üretim ve depolamanın üstüne denk gelen kısım, merkezde yemekhane ve seminer salonu, cephe boyunca da Ar-Ge ile değerlendirildi. Bu katta, gerek caddeden bakıştaki yükseklik algısının kırılması, gerekse yönetim ve üretim personelinin teneffüs ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iki teras alanı bırakıldı. Yapı, üretim alanlarını üç tarafından saran, masifliği vurgulanmış, ihtiyaca göre yer yer delinmiş bir cephe kabuğu ile çevrelenirken; caddeye bakan, ofislerin yer aldığı cephe, boşluk-doluluk dağılımının katlara göre değişkenlik gösterdiği, yataylık hissi ağır basan, daha geçirgen bir ekran şeklinde düşünüldü.

Künye
Proje Yeri: Bursa, Nilüfer
Proje Tipi: Fabrika
Proje Tipi Grubu: Endüstriyel
Ana Yüklenici: Umut İnşaat
Statik Projesi: Salih Zeki Ün Mühendislik
Mekanik Projesi: Çakırcalı Mühendislik
Elektrik Projesi: Çetin Elektrik
Tesisat Projesi: Çakırcalı Mühendislik
Çelik Projesi: Salih Zeki Ün Mühendislik
Altyapı Projesi: Teknoterm Mühendislik
Fotoğraf: Cihan Poçan
Mimari Mesleki Kontrollük: Ali Derya Dostoğlu
Şantiye Yöneticisi: Enis Neziroğlu
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 4.059 m2
Toplam İnşaat Alanı: 15.967 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Derya Dostoğlu

Uğur Özer