Other Works
Similiar Projects

Eşdeğer Mansiyon (SO?), Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

Proje Metni

Lüleburgaz Belediyesi'nin, kent sınırlarını aşıp Trakya ölçeğinde bir kültür başkenti olma vizyonu kentteki mekanların geleceğini doğrudan etkileyen bir stratejiyi beraberinde getiriyor. Herhangi bir büyük şehirde bile sorgulanacak denli büyük ve kapsamlı bir programı ve metrekaresi olan LYSA yukarıda sözü edilen, uzun vadeli ve çok yönlü ileri görüşün bir parçası olarak düşünüldüğünde daha anlamlı ve işlevli hale geliyor. Öte yandan, bu ölçekte yapılar kent ölçeğinde bütünsel bir stratejinin parçası olsalar bile, kent hayatına dahil olabilmeleri için daha fazla çaba sarf etmek gerekir.

Yarışma arazisi, şartnamede belirtildiği üzere projenin salt bir inşaat konusu olarak görülmesi yerine kentsel hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak ve günlük hayata katılabilecek bir yapı olması için gerekli özellikleri taşımaktadır. Kent merkezine yürüme mesafesinde, yeni yerleşim alanlarının yanı başında, görece büyük ölçekli bir yeşil alanla iç içe, ve Avrupa otoyolundan algılanan proje arazisinin bu özellikleri önerilen projenin çıkış noktalarını beslemiştir. Çevresindeki yeşil alanlarla beraber bir Kültür Parkı olarak düşünülen LYSA, rekreatif işlevlerle kültür-sanat işlevlerinin iç içe kurgulandığı bir yapı olarak önerilmiştir.

Details
Project Location: Lüleburgaz
Project Type: Cultural Center
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Consultant: Elif Çelik, Niyazi Parlar, Rana Tülay Kanıt, Ohannes Gül, Nurgün Tamer Beyazit, Ayça Şentop

Pin It
Architectural Offices
Architects

Sevince Bayrak

Oral Göktaş

Emine Derya Ertan

Zeynep Hagur Sorguç
Contributing Architect(s)
Atıl Aggündüz
Hazal Seval
Damla Kömürcü