Other Works
Similiar Projects

Gürpınar Mesa Konutları

Gürpınar Mesa Konutları büyük bir park, rekreasyon ve kültür alanı olarak planlanan Gürpınar Vadisine tam anlamıyla hakim bir konumda, üç tarafından caddeyle çevrili bir arsa üzerinde planlanmıştır.

Zemin ve 1.bodrum katında ticaret, üstteki 4 katında ise farklı tip ve büyüklükte konut birimlerinden oluşan proje, iki blok olarak tasarlanmıştır. Vadi manzarasına en çok sayıda konutun yönelebilmesine olanak sağlamak amacıyla biri L biçiminde diğeri dikdörtgen olarak planlanan bloklar, yaklaşma sınırına kadar arsanın kenarlarına çekilerek, parselin ön cephesi boyunca oluşturulan 1000 metrekarelik bir park alanını çevreleyecek şekilde konumlandırılmış, böylece, konutların vadiye geniş bir yeşil park alanı üzerinden bakması sağlanmıştır.  Bu parkın, öncelikle bloklarda oturanların, hem de yakın çevrenin yeşil alan gereksinimine büyük ölçüde yanıt vermesi düşünülmüştür. Bu park aynı zamanda dükkanlar için de bir çekim alanı, bir dış mekan uzantısı oluşturarak onları “cadde dükkanı” olmak yerine bir “park-meydan çarşı dükkanına” dönüştürmesi öngörülmüştür.

Details
Project Location: Beylikdüzü, İstanbul
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Mesa Metal
Project Start Date: 201, 2016
Project End Date: 2016
Building Plot Area: 2,980 m²
Total Construction Area: 9,200 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Abbas Hacıömeroğlu

Yalçın Türkdoğan