Other Works
Similiar Projects

İzmir Jeotermal Hizmet Binası

Mert Uslu Mimarlık tarafından tasarlanan ve 2018 yılında inşa edilen hizmet binası İzmir Balçova'da bulunuyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Küresel ölçekte yaşanan çevresel deformasyonlar günümüzde artık doğal enerji kaynaklarının verimli ve nitelikli kullanımını gündeme getirmekte, merkezi ve yerel idarelerce konuya ilişkin bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim doğal enerji kaynaklarının verimli kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın yaratılması ve hatta arttırılması da idarelerin temel görevi olarak belirmektedir. Bu kapsamda İzmir Balçova İlçesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin yetki ve sorumluluğu elinde tutan ve yarı özel-yarı kamu işletmesi olarak ön plana çıkan İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., Balçova Korutürk Mahallesi’ndeki hizmet binası yapım sürecini başlatmış ve enerji etkin bir bina yapımını destekleyerek toplumsal farkındalığın arttırılmasını hedeflemiştir. Yapı, ağırlıklı olarak konut dokusunu içeren bir bölgede konumlanmakla birlikte bir kamu yapısı olmasına rağmen alışılagelen “kamu yapısı” imajının aksine tasarım kurgusu, mekansal niteliği ve uygulamaya yönelik çözümleri ile bulunduğu çevrede özelleşmektedir.

Jeotermal enerji ile iklimlendirilen (ısıtma, soğutma ve havalandırma) yapı, 4 kattan oluşmakta, ayrıca 2 adet bodrum katı da içermektedir. Bodrum katlarda ağırlıklı olarak araç-gereç depoları ile elektrik pano odası, ısıtma merkezi ve bakım atölyeleri yer almaktadır. Yapıya erişimi sağlayan ve cephe boyunca uzayan giriş rampası, tüm kullanıcıların merkezden yararlanabilmesini sağlamaktadır. Yapının zemin katında bekleme, danışma, vezne ve ofisler, birinci katta birim yöneticilerine ait mekanlar, ikinci katta yönetim birimi ve toplantı salonu, üçüncü katta ise yemekhane ve seminer odası konumlanır.

Yapının dış cephesinde bazalt ve perfore metal cephe kaplaması kullanılmıştır. Yapıyı tıpkı bir tül gibi saran perfore metal, çift cidar etkisi yaratarak mekansal iklimlendirmeye katkı sağlamaktadır. Ayıca tül etkisi yaratan örtüde seçilen renk kurgusu ile yapının bulunduğu dokuda kendine özgü bir kimlik yaratması hedeflenmiştir. Perfore metal cephe kaplamasının yer almadığı ikinci katta güneş ve ışık kontrolü amacıyla, kat bahçesine yer verilmiş ve böylece bu katta fazla ısınmanın önüne yapısal bitkilendirme ile geçilmiştir. Ek olarak yapının çatı katında da mekanik teçhizatı saklamak ve bir bariyer oluşturarak gürültü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla kat bahçesi kurgulanmıştır. Yapım süreci devam etmekte olan (peyzaj ve çevre düzenlemesi ile iç mekan uygulamaları) binanın kullanım süreci başlamış olmakla birlikte, tamamlanması planlanan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Tasarım kurgusu, mekansal niteliği ve enerji etkin bir bina olması özellikleriyle ön plana çıkan yapıya ilişkin olarak, peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra yeşil bina sertifika başvurusu yapılması amaçlanmaktadır.

Map
Details
Project Location: İzmir, Balçova
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: İzmir Jeotermal
Consultant: İzmir Jeotermal
Ana Yüklenici: Koç İnşaat
Structural Project: Meda Mühendislik
Mechanical Project: Baloğlu Mühendislik
Electrical Project: Süzen Elektrik
Plumbing Project: Baloğlu Mühendislik
Architectural Supervision: Mert Uslu Mimarlık
Construction Site Manager: Eriş Karanlık
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 718 m2
Total Construction Area: 1,880 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Mert Uslu

Nilay Özcan Uslu

Melek Güneysu
Contributing Architect(s)
İmge Yurtseven Koç
Farida Rashidova