Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

The Mercer

İzmir’de Konak’ta, tarihi Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edilen ofis yapısı, Mennan Elmacı tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje ortaya çıkarken üzerinde en çok çalıştığımız konu; tarihi doku ve kent dokusunu aynı bina da birleştirip çağdaş ve zamansız bir kimlik oluşturmak oldu. Mevcut parsel sınırlarının net bir geometriye sahip olmaması kütlenin kimliğe yön verdi ve yaşayan en organik malzemelerden olan tuğla tarihi doku içinde cephe kurgusunun ana karakterini oluşturdu.

Kabuk renginin siyah olması, hem tarihi bölgede iddialı bir varoluşu vurgulamak hem de kent siluetinde yok olmayı sağladı. Bölgedeki tarihi yapılardan gelen cephe ritmi ve kent dokusu, kabuğun kimliğini oluştururken, üzerinde en çok durduğumuz “Düzenli Düzensizlik” yaklaşımının en iyi örneklerinden biri oldu.

Doğal tuğladan oluşan cephe ile geniş cam açıklıklar harmanlanarak tarihsel bağlam çerçevesinde çağdaş bir yaklaşım sergilendi. Kabukta açılan yırtıkla da bölgedeki tarihi binaların gabarisine uyumlu, çevre siluetinin yansıyabileceği saydam bir yüzey oluşturuldu.

Tarihi bölgelerde alışılagelmiş mimari yaklaşımları yeniden yorumlama amacıyla tüm yapı elemanları ayrı ayrı ele alındı. Tarihi binaların vazgeçilmez öğesi olan söveler The Mercer''''''''de yeni bir kimlik kazanarak varlığını sürdürdü.

Doğal malzeme kullanımları iç mekânda brütalist yaklaşımla birleştirildi. Yeşili ön planda tutma hedefiyle galeriler ve dikey bahçeler oluşturularak, kullanıcılara keyifli mekanlar tasarlanması amaçlandı.

Harita
Künye
Proje Yeri: Konak, İzmir
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Vela Yapı
Ana Yüklenici: Vela Yapı
Statik Projesi: Epsilon Proje, Aziz Baburhan
Mekanik Projesi: Burcu Kocaova, Hakan Kocaova
Elektrik Projesi: Karayel Mühendislik, Sinan Karayel
Çelik Projesi: Epsilon Proje, Aziz Baburhan
Fotoğraf: Cemal Emden
Mimari Mesleki Kontrollük: Elmacı Mimarlık
Şantiye Yöneticisi: Ali Rıza Korkusuz
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 1,050 m²
Toplam İnşaat Alanı: 11.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mennan Elmacı

Hüseyin Boyacı

Senem Okşar Çelik

Aslı Şahin

Selin Özkan

Firuze İncekaş

Merve Başkut