Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (noname studio), Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Büyükada iskele mevkiinde yer alan Çarsı Camii projesi; şehri toplayan bir kamusal mekân, bir kentsel donatı elemanı olma ve mümkün olduğunca büyük kalabalıklara ibadet imkânı verme gibi temel gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra, proje geliştirme sürecinde modern mimarlık ve camii mimarisi sorunsalına bir deneme şeklinde ele alınmıştır.

Tarihsel süreklilik içersinde toplumsal bellekte ön plana çıkan; klasik dönem merkezi planlı kubbeli camii tiplerinin, içinde bulunduğu dönemin dünya görüşü ve fizik anlayışını yansıttığı açıktır. Günümüz camii mimarisinin çağdaş üslup arayışında ise o formlara atıfta bulunma, deforme etme yahut süsleme ile irtibat kurma gibi eğilimler görülmektedir.

Projenin amacı, tarih içersinde süregelen ortak kabulleri, gerekçeleriyle yeniden yorumlamak, diğer taraftan da çağın ruhunu; sosyal gereksinimler ve teknolojik imkânlarıyla beraber, coğrafi bağlam çerçevesinde yansıtmaktır.

Bu doğrultuda; vurgulu bir girişle insanları toplayıp kıbleye doğru yönlendirmek, kâgirle toprağa bağlanıp kademe kademe göğe doğru piramidal bir şekilde yükselmek, iç mekânda sürekli aydınlık, net ve boş bir mekan oluşturmak gibi unsurlar proje bünyesine dâhil edilmiştir. Siluete meydan okumadan, coğrafi bağlamdaki mevcut yeşil örüntü ve yoğun ahşap kullanımının devamlılığı sağlanmış, terasta oluşturulan ek ibadet mekanı ve kamusal alanda manzara yönelimine imkan verilerek, düşey bir sirkülasyon işlevi de içeren minare sayesinde görsel bir algı oluşturulmuştur.

Map
Details
Project Location: Büyükada
Project Type: Mosque / Prayer Room
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Employer: Büyükada Çarşı Camii Derneği
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2015
Building Plot Area: 468 m2
Total Construction Area: 1010 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Görkem Güvenç

Andrea Perego

Francesco De Felice

Carlo Bedendo

Ufuk İpek Çevik

Armağan Doğan
Contributing Architect(s)
Deniz Kurt
Şeyma Üçkardeşler