Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Nail Atasoy), Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması

Mimari proje raporu:

‘’Antalya’nın  ışığı hem tatlı hem sıcaktır’’

Kamusal alan tanımıyla kendine mahalle arasında konut ve park alanına komşu olarak yer bulmuş arazide, tasarlanması istenilen kültür yapısı, geçmiş ve gelecek arasındaki kültür belleğini kuracak ışık kaynağıdır. Hem tatlı hem sıcak olacak olan ışığın yapısında; yok olmakta olan mahalle arası kültür belleğini yeniden canlandırmak ve bunu sanatsal etkileşim aracılığıyla yeniden kurgulamak  önceliktir. Toplumun güncel bellegindeki  travmalarını bile oyunlarına dahil eden çocukların, kirlenmiş belleklerini iyileştirme, değiştirme ve geliştirme hedefindedir. Çevresi ile kuracağı ilişkiler doğrultusunda; kültür yapısı ve park kendi içinde kucaklayıcı sarmal bir üst örtü ile birleştirilmiştir.  Komşu konut parseline yeşil bir ara yüz ile bağlanmış olan alan , batısındaki 12 m lik yol paraleline eklenen yaya aksi ile güçlendirilmiştir. Kültür yapısına kentten  ana yaklaşım (yaya-araç) noktası olarak görülen  güney batısındaki kavşağa bakan ucunda, üst örtünün başlangıcı  ve yaya aksi ile ilişkilendirilmiş, tanımlayıcı ve tanıtıcı  referans noktası olarak interaktif totem yer bulur. Yaya aksi ve üst örtü kamusal bir saçak altında birleşirler. Farklı kotlardan ve farklı yönlerden yapıya yaklaşma imkanı sunan tasarım, kamusal yapı soğukluğunun ve dışlayıcılığının tersine sıcak ve davet edicidir. Farklı kotlardan planlanan girişler,  parka farklı kot-perspektiften bakı terasları açar. Yapı dıştan içe ve içten dışa akışkanlığı sağlayacak şeffaflıktadır. Çoçuk – oyun parkı  ilişkisine sanat etkileşimi katacak mekanlar sunar. Parkın içinden yapıya doğru akarak açılan açık sahne, işlik ve atölyeler girişine bağlar. Kamusal saçak altı ana giriş fuayesine açılır. Üst örtünün yapının kuzey tarafında bittiği bölge sanatçı girişi, servis girişi ve kapalı otopark girişinin çözümlendiği alanı tanımlar. Çınar ağaçlarının  olduğu gibi ve meyve veren ağaçların (dut-zeytin-erik-turunç) korunduğu (bazı ağaçlar alan içinde taşınarak) park alanının belleğini sürdürmesi sağlanır. Park altında çözümlenen kapalı otopark yeşil dokunun korunmasına yönelik olarak planlanarak, trafo ise yeraltına alınarak görsel ve işlevsel olarak alan rahatlatılır.

 

Künye
Proje Yeri: Antalya, Muratpaşa
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Muratpaşa Belediyesi
Danışman: Bilal Ateş, Akın Akıncı
Proje Yöneticisi: Nail Atasoy

Pin It
Mimar

Nail Atasoy

Kazım Durmaz

Hülya Tuncer

Sümeyya Erdoğan

Dilan Aktaş