Other Works
Similiar Projects

Mall of Antalya Mescidleri (MOAM)

Mall of Antalya mescidleri NUN | Architecture and Design tarafından tasarlandı ve inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Mall of Antalya mescidleri projesinin en büyük avantajı, kıble yönünün doğal olarak binanın yönü ile birbirini tutuyor olması. Giriş holünden itibaren alışveriş merkezinin atmosferinden ayrılan, kendi iç dünyasını kuran bir mekân tasarlandı. Bu mekânın yapmacık ve kurmaca bir dekor değil, ayakları yere basan, kalıcı, sakin bir mekân olmasını amaçladık. Tasarım, modası hemen geçecek bir anlayış yerine sakin, uzun ömürlü, yalın, ağırbaşlı, çağdaş ve anıtsal bir tavır peşindedir. Giriş holü mekânı alışveriş merkezinden ayırır, ve içeri girince bizi karşıda bir çeşme karşılar. Bu çeşmede içme suyu içilebilecektir. Bu holün sağında erkekler, solunda kadınlar mescidi yer alır. Erkekler kısmına girişin bir tarafı abdesthaneye, diğer tarafı ayakkabılık holüne ulaşır. Abdesthane ve ayakkabılık birbiri içine geçişken mekânlardır. Bu iki mekânı sadece alçak ayakkabı dolapları ayırır. Bu dolaplar abdest aldıktan sonra üzerine oturulup ayakkabı giyilebilen elemanlardır. Ayakkabılık holü aynı zamanda bir son cemaat yeri gibi de çalışır, gerektiği zaman ibadet için kullanılır. Ayakkabılık holünden mescide geçilir. Kutsal mekânda sade bir mihrab duvarı kullanıcıyı karşılar. Ayakkabılık holü ile ana hacmi ahşap geometrik bölücüler ayırır. Mihraba göre sol duvarda yangın kaçış holüne bakan pencereler yer alır. Avize, klasik kandilli avizelerden ilhamla tasarlanmıştır. Tavanı abidevi bir etki elde etmek için parçalı ve kademeli bir ahşap tavandır. Kadınlar tarafına giden hol ise, çocuk arabalarının konabileceği bir park alanı ve emanet dolabı içermektedir. Devamında ayakkabılık holüne ulaşırız, bir tarafı yine abdesthaneye, diğer tarafı mescide açılmaktadır. 

Map
Details
Project Location: Antalya
Project Type: Mosque / Prayer Room
Proje Tipi Grubu: Dini
Employer: Torunlar GYO
Ana Yüklenici: WOKS
Projcet Manager: Celâleddin Çelik
Lighting Project: Studio Lighting Design
Mechanical Project: Tanrıöver Mühendislik
Electrical Project: HB Teknik Elektrik Mühendislik
Plumbing Project: Tanrıöver Mühendislik
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2017
Total Construction Area: 500 m2, 500 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Celâleddin Çelik

Selim Koytak