Other Works
Similiar Projects

Noa Galata Üçlemesi Lüleci Hendek

Plan A Mimarlık tarafından gerçekleştirilen koruma / yeniden kullanım projesi ARKIV Seçkileri 2008'de yer alıyor.

2006 yılında Galata bölgesinde üç ayrı binanın konut olarak kullanılması amacıyla proje çalışmaları başlatıldı; Aslan Han, Tatar Beyi ve Ali Hoca. Birbirinden tamamen farklı boyut ve yapısal özellikleri bulunan bu üç binanın ortak noktası kiralama ve konut amacıyla kullanılıyor oluşları ve birbirlerine cephe vermeleri idi.

Ana fikir, binaların yapısal özelliklerini önceleyen farklı konseptlerde bir restorasyon – renovasyon çalışması yapmak oldu.

Bu çalışma aynı zamanda, büyük ölçekli - radikal müdahaleler yerine, bölgesel – yerinde – kendine ait ve kendine özgü - bir dönüşüm bilgisinin de örneğini oluşturdu.

1910'lu yıllara tarihli bina üçlemenin, mimarisi, konumu, kütlesi ve kondisyonu açısından en gösterişli binası idi. Bu binada yalnızca çelik güçlendirme çalışması yapıldı.

Tüm doğrama, kapı ve döşemeleri özgün detayları ile yenilendi.

Map
Details
Project Location: İstanbul
Project Type: Apartment
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: Galata AŞ
Project Start Date: 2005
Project End Date: 2008
Construction Start Date: 2007
Construction End Date: 2008
Building Plot Area: 485 m2
Total Construction Area: 2.480 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Elif Özdemir