+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Similiar Projects

Unity

Unity, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, Birge Yıldırım ve Gürkan Okta tarafından yürütülen Mimarlıkta Küçük Ölçekli Tasarımlar dersinin 2019 döneminde üretilmiş bir deney-mekan.

Öğrencilerin tanımlanamayan bir duyguya ait mekânı kavramsallaştırarak üretmesi ve bu mekânın bir deneyim alanı olarak sergilenmesinin hedeflendiği, Salkım Orman ürünleri sponsorluğundaki ders kapsamında üretilen projelerden biri olan Unity bir bir deney-mekan olarak tanımlanıyor.

Matisse’ın Dans tablosunu soyutlanması ile başlayan bu süreçte, tablonun hissettirdiği duygular mekân üzerinden kavramsallaştırılmış. Bu duyguların mekân üzerinden bir deneyim kurgusuna aktarılması hedeflenmiş. Bu amaçla, Unity, Henri Matisse’in “the Dance” tablosunda yarattığı hareketi, insan bedenlerinin mekânsallığını, ritmi ve müziği mimariye aktarmayı, tablonun yarattığı, birlik ve coşkuyu mimariye tercüme etmeyi amaçlıyor.

Aynı prensiple oluşturulan birbirinden farklı birimlerin tekrarı ile yaratılan bu strüktür sergilenmek üzere üretilen bir deneyim mekânı oluşturmuş. Bu mekân kullanıcıların müdahalesine açıktır ve esnek bir strüktür tarifliyor. Modüler olan bu strüktür, yeni modüller eklenerek büyüyebiliyor, şekil değiştirebiliyor veya genişleyebiliyor. Analog yöntemlerden digital araçlara ve hesaplamalı tasarım yöntemlerine evrilen bu süreçte, birimler farklı birleşimlerle, farklı mekânsal kurgulara olanak sağlamış.

Kolaylıkla taşınabilen ve yeniden kurularak mekâna adapte edilbilen Unity, lazer kesim ile oluşturulan kontrplak parçalar birbirlerine kenetlenerek ikinci bir malzemeye ihtiyaç duymadan, kendi birleşim detalarını üreten yapıya sahip. Proje, kontrplak modüler strüktürü ve esnek kurgusu ile Matisse’in dans tablosunu mekana aktararak, kişiyi kapsıyor ve mekanı kişisel bir deneyim alanına dönüştürüyor.

Details
Project Location: İstanbul, Fatih
Project Type: Temporary Structure
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Ana Yüklenici: Salkım Orman Ürünleri
Projcet Manager: Birge Yıldırım Okta, Gürkan Okta
Project Start Date: 2019
Project End Date: 2019
Construction Start Date: 2019
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 1.780 m²
Total Construction Area: 68 m²

Pin It
Architects

Birge Yıldırım Okta

Gürkan Okta

Beren Avcı

Berke Baturalp Polat

Gökhan Şen

Melis Döşerçakar

Orkun Velioğlu

Sarah Mando

Selin Sener

İrem Kurt

Zeynep İlkdoğmuş