Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Ortopedi ve Travmatoloji Birimi

Gülnar Ocakdan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Ortopedi ve Travmatoloji Birimi iç mekan projesini anlatıyor:

Devlet hastanelerinin bazılarında ve özellikle üniversite hastanelerinde fiziki koşulların yetersiz olduğunu neredeyse hepimiz bilmekteyiz. Bu şartlarda çalışan doktorlar da, tedavi olan hastalar da mevcut yetersiz fiziki durumdan olumsuz yönde etkilenmektedirler.

'İnsan' kavramının araştırılmasında üzerinde fikir birliğine varılan, 'insan, biyo - psiko- sosyal bir varlıktır.' tanımı insan için yapılmış en yalın ve aynı zamanda anlam derinliği en fazla olan tanımdır. Bu bağlamda çalışma ortamının da insanın yaşam kalitesini ve psiko sosyal ilişkilerini doğrudan etkilendiğini söyleyebiliriz.

Aynı konu kapsamında, kötü bir acil birimide iyileştirmeye gitmek isteyen İstanbul Üni. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı mimari desteğimizi istedi. Değerlendirme sonucunda bütçenin de önemli bir faktör olması sebebiyle minimum maliyet maksimum fayda ilkesi ile mevcut durumu iyileştirmeye yönelik bir proje ortaya çıkardık.

Hastanelerin acil birimleri hekim-hasta ilişkisinin en yoğun yaşandığı ve çalışma şartlarının oldukça zor olduğu bölümlerdir.

Öncelikli amacımız bu sirkülasyonu ve yoğunluğu kontrol altına almak oldu. Acil hastalara müdahalenin yapıldığı bölümde, hastaların giriş çıkışlarının daha az kargaşaya yol açacak şekilde bir düzenlemeye gidildi. Bu sebepten odayı iki kademede kurguladık. Tanı ve tedavisi kısa süren ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan hastalarla , tedavisi uzun süren alçı, dikiş vs gibi cerrahi işlemler gerektiren hastaları birbirinden ayıracak şekilde planladık. Bunun yanı sıra düzeni sağlayacak kolay erişilebilir depolama alanlarına ve geniş çalışma yüzeylerine yer verdik. Mekanda sadece 2 renk kullanarak ve mobilyalarda da olabildiğince minimal bir yaklaşım kararı ile göz yorucu her detaydan kaçındık. Fonksiyonel ve pratik kullanımı ön planda tuttuk. Zemin ve duvarlarda aynı renkleri kullanarak bir devamlılık yarattık. Malzeme seçimlerinde hijyenik ve temizliğe uygun malzemeleri tercih ettik. Zeminlerde vinil ve duvarlarda silinebilir boya kullandık. Gün ışığını kontrollü kullanarak yapay aydınlatmalarla sağlıklı aydınlık düzeyini sağladık.

Acil müdahalenin hemen yanındaki odaya ise mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda, taşınamaz olan cerrahi eşyaların konulduğu bir bölüm, hastaların evraklarının depolandığı arşiv bölümü, toplantı ve küçük çaplı vaka sunumlarını yapmaya müsait ve birtakım personel ihtiyaçlarına gidermeye yönelik çok amaçlı kullanılabilen bir oda tasarladık.

Künye
Proje Yeri: Fatih, İstanbul
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik
Proje Tipi Grubu: Sağlık
İşveren: İstanbul Üniversitesi
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 45 m²

Pin It
Mimar

Gülnar Ocakdan