Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Shift

MEF Üniversitesi Tasarla ve Yap! Stüdyosu kapsamında üretilen Shift, MEF Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının kullanımına yönelik tasarlanan bir açık hava sosyalleşme alanıdır.

Ekip, projeyi anlatıyor:

Strüktür, Shift ismini iki anlamda karşılar: küplerin artikülasyonu (i) zemin kotunu çiçeklik duvarına bağlayarak mekanın sınırlarını esnetir ve (ii) bina cephesi ile istinat duvarı arasında atıl durumda kalan geçidi kullanıma açarak mekanın işlevini dönüştürür.

Bulunduğu geçidin sınırlarını araştıran yapı, gerekli durumlarda ağır araçların geçidin sonunda bulunan jeneratör ve servis kapısına ulaşımına olanak vermesi amacıyla, üniversite binasının cephesi ile çiçeklik duvarı arasında kalan 6.30 m genişliğindeki alanın duvar tarafına yanaşır. Çiçeklik duvarına paralel olarak, 2.40 m en ve 11.20 m boyu ile bu alana yatayda yerleşir. 2017 yılında sergilenen bir mimari yerleştirmenin 6*8 cm kesitli ahşap elemanlarının geri dönüşüme katılmasıyla iskeleti oluşturulan 40*40*40 cm boyutundaki küp biçimli kütleler, x-y-z eksenlerinde bir araya gelerek kendi topografyalarını üretir. Bu bütüncül yapay topografya, yalnızca noktasal müdahalelere olanak veren zemin nedeniyle yerden 8 cm yükselir; kütleyi taşıyan gizli ayaklar ise yüzer kütle hissini pekiştirir. Çözünük karakterde başlayan topografya iskeleti, geçidin çıkmaz ucuna yaklaştıkça kademeli olarak örtülür ve yükselir. Yapay topografyanın en yüksek noktası, 1.40 m yüksekliğindeki çiçeklik duvarına ulaşarak duvar üzerindeki sarmaşıkların seyreldiği noktadan bu alana dokunur. 40*40*20 cm boyutundaki yarım küpler, çiçeklik duvarına tırmanırken basamaklandırmayı kolaylaştırır ve duvar kotunda, 2.20 m genişliğindeki yeşil alanı kullanıma açar. Yapay topografyanın içinden boşaltılan bazı küpler ise saksı işlevi görerek bu kottaki yeşilin kütle içerisine sızmasını sağlar.

MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden 13 öğrencinin 2 yürütücü eşliğinde 25 Haziran - 13 Temmuz 2018 tarihleri arasında tasarlayıp inşa ettiği Shift, kısıtlı bir alan içinde yüzen bir yapay topografya aracılığıyla mekanın kullanım sınırlarını yeniden üretir. Kütlenin girintili-çıkıntılı konturu, yatayda farklı kalabalıklara eş zamanlı hizmet eder, düşeyde oturma/yaslanma/yatma/toplanma/tırmanma durumları üzerinden mekanın kullanım olanaklarını artırır ve kullanıcıların mekanı farklı noktalardan deneyimlemesini olası kılar.

Harita
Künye
Proje Yeri: Sarıyer, İstanbul
Proje Tipi: Geçici Strüktür / Enstalasyon
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: MEF Üniversitesi Rektörlüğü
Ana Yüklenici: MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Proje Yöneticisi: Avşar Karababa, Beril Sarısakal
Fotoğraf: Ünal Menteşe, Gülfem Bayraktar
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2018
Arsa Alanı: 190 m²
Toplam İnşaat Alanı: 13 m2

Pin It
Mimar

İlayda Tambova

Alpar Tan Burçoğlu

Aslıhan Öztürk

Beliz Akalın

Berfin Az

Buse Sarıcan

Ceren Akpınar

Damla Çalış

Emre Taha Yıldız

Enes Bulut

İrem Çetin

Refik Can Örkmez

Zeynep Özkan