İlgili Projeler

1. Ödül, İzocam 11. Yalıtım Yarışması

Proje raporu:

Greenwich Greentower, Amerika - New York’ta bulunan Greenwich Street’in güney tarafı üzerinde yapılması tasarlanan sürdürülebilir bir gökdelen projesidir. Bölge olarak Dünya Ticaret Merkezi’nin arazisine yakınlığıyla ve ulaşım ağının yakınındaki konumuyla birçok potansiyeli içinde barındıran bir yere sahiptir. Tasarımda temel yola çıkış noktalarından biri, Greenwich Street’i kuzey - güney aksı üzerinde birbirine bağlamak ve Battery Park’tan yukarı doğru sürekli bir çizgi oluşturmaktır. Yapının kule kısmının altına bulunan beş katlı giriş kısmı da bu aksı destekleyecektir. 60 katlı yapının kule kısmı, güney cephesinde PV panellerle elektrik üreterek, doğu ve batı cephelerinde ise yeşil algler ve toplama sistemleriyle güneş yardımı ile biyoyakıt üreterek ekolojik enerji üretimine katkıda bulunacaktır. Kulenin içinde birkaç katta bir bulunan iç bahçeler sayesinde düşeyde bir kent alanı oluşturulacak ve kentin bu bölgesine simgesel ve aynı zamanda fonksiyonel bir yapı kazandırılmış olacaktır.

5 katlı giriş bölümü ve 60 katlı kule, kuzeyde bulunan diğer bir yüksek yapıdan uzaklaşılarak başlangıç formunu oluşturmuştur. Greenwich street yönüne bakacak doğu ve Battery Park’a bakacak güney cephelerin önleri açıklık olarak belirlenmiştir.

Öncelikli olarak, konutlar güneydoğuya, kuzeydoğuya, moda tasarım oteli güneybatıya ve öğrenci tasarım oteli kuzeybatıya cepheleri olacak şekilde konumlandırılmıştır.

Doğu ve batı cepheleri katların kaydırılmasıyla katmanlaşmış bir biçim almıştır. Böylece sabit bir çekirdek ve farklılaşmış planlar oluşacak, greenwich street yönündeki cephede sokak algısı geliştirilecektir. Oluşacak balkon ve teraslarda açık / yarı açık düşey bahçeler ve ekolojik elemanlar bulunacaktır (yağmur toplama üniteleri, rüzgar türbinleri, katı atık toplama üniteleri, yeşil çatı ve bahçeler vb).

Giriş kısmı, Joseph P Ward street ile Edgar street’i doğu-batı yönünde birbirine bağlayacak ve Greenwich street’e yaya bağlantısı sağlayacak biçimde ikiye bölünmüştür. Arada kalan kısımda ise yarı açık bir sokak oluşturulmuştur. İç cephelerde mağazaların vitrinleri ve dışa taşan kısımları ile sokak hayatının canlandırılması öngörülmektedir.

Kule kısmında katlar arasında bahçeler ve ekolojik dönüşüm elemanları ile desteklenen yapının giriş kısmının çevresinde ise bir sirkülasyon tüpü dolaşmakta ve belli kotları dışarıdan birbirine bağlamaktadır. Ayrıca ortasından sokak geçen giriş kısmı içeride de köprülerle birbirine bağlanmıştır.

Kule boyunca dört fonksiyon için ve bir de kamusal olmak üzere toplam beş adet düşey sirkülasyon çekirdeği bulunmaktadır. Bu sistem, konutlarda yaşayan insanların mahremiyetinin korunmasını sağlayacak, diğer bir yandan da konut kısımlarının zamanla ofisleşmesini engelleyecektir.

Eğimli güney cephesi boyunca kulede devam eden transparan PV paneller sayesinde yapı kendi elektriğini kendi üretebilecek, fazladan üretim olması durumunda ise öngörülen biçimde şebeke aracılığıyla bu yeşil enerji formunu satabilecektir.

Greenwich street yönündeki doğu cephesinde içeri yönlendirici bir cephe hareketiyle açık ve yarı açık kamusal alanlarda bir genişleme sağlanmıştır. Sokaktan doğrudan üst katlara çıkmayı sağlayacak ve cephe boyunca uzanan bir sirkülasyon koridoru da tasarımın bir parçası haline gelmiştir.

Güney cephesinin Battery tüneli çıkışına bakan kısmında ise reklam panoları ve görsel bilgilendirme sistemleri yer alacaktır.

Künye
Proje Yeri: New York, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Onurcan Çakır

Esra Can