Other Works
Similiar Projects

2. Ödül, Tasarım Atölyesi Kadıköy Kıyı Köşe Canlanan Mekânlar Yarışması

Güneşi Doğuşundan Batışına Seyreden Mahalle; MODA -1-

Osmanlı yerleşme kültüründen başlayarak, özelikle Cumhuriyet döneminde Batı özleminde yaşam tarzını izleyen Moda, metropoliten alan bütünü içinde kimliğini koruyan ender semtlerden biridir. Moda, coğrafi olduğu kadar sosyal bir yerleşme alt bölgesidir. Kentselleşme sürecinde yaşadığımız kaos içinde metropolü boydan boya kat eden; ulaşım, alt yapı, işlevsel dönüşümler, geleneksel yerleşmelerin kimliğini teker teker yok ederken, Moda coğrafi konumu nedeniyle adeta bu kaostan saklanmıştır.

Şüphesiz ki yakın tarihinde Moda Semti'ne yapılan en önemli müdahale sahillerin doldurulması olayıdır. Falezlerden oluşan görkemli kıyı morfolojisi dolgu alanlar ile sakinleştirilmiştir. Gün batımında Tarihi Yarımada silüetinde gökdelenleri de izlemek Moda misyonunda oluşan yeni bir talihsizliktir.

Dolgu alanları, semtin var olma nedenine bir anlamda da kıyı ile olan aidiyet ilişkisine ciddi bir müdahaledir. Kıyılar artık sadece Modalıların değil hinterlandın da sahilleridir. Bu aşamada hedeflenen, yaşam kalitesini üst seviyelere taşıyan düzenlemelerin yapılmasıdır. Tak Kıyı Köşe projesi bu amacı taşımaktadır.

Topografya ile elde edilen doğal anfi ve sahnenin, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması amaçlanmıştır.

Kahve, seyir terası, oturma birimleri vb. unsurlarla açık hava alanlarının kullanım olanaklarını arttırmak amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirlik, projenin temel ilkesini oluşturur.
Doldurularak morfolojisi değiştirilen kıyı ile tarihi mahalleyi bütünleştirmek projenin ana temasıdır. Bunun için proje alanını boydan boya kat eden ahşap strüktürlü rampa önerilmiştir. Bu alternatif yaya bağlantısı ile sosyal etkinlikler, eğlence, rekreasyon vb. fonksiyonlar desteklenmiştir.

Proje alanımız, hem adaları hem de tarihi yarımadayı gören, Moda Burnu'nun bir kıyı köşesindedir. Eşsiz manzara ve yüzyıllık ağaçlar, projenin temel verisini oluşturmaktadır.

Map
Details
Project Location: Kadıköy, İstanbul
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Employer: Kadıköy Belediyesi
Projcet Manager: Doğu Kaptan
Project Start Date: 2013

Pin It
Architects

Doğu Kaptan

Yonca Temizkan

Marco Lombardini

Murat Er