+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Atılım Üniversitesi İdari Binası

Uz Mimarlık tarafından inşa edilen idare binası.

Yapı, Üniversite yerleşkesinin güneyinde kuzey yönünden güney yönüne doğru eğimli bir alanda eğime paralel bir kütle olarak tasarlanmıştır.

Üniversiteyi temsil edecek yapıda; öğrenciler , öğretim üyeleri , mütevelli heyeti ve büro çalışanlarının da aidiyet duygularını hissedecekleri mekanların tasarlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle yapı hem mekansal hem de kütlesel olarak yalın dile sahiptir.

Yerleşke içinde inşa edilmiş diğer yapılar ile cephe malzemeleri bakımından ifade uyumu aranmış olup, yapının kendine özgü mimari dili ve mekan özelliğinin olması ve yerine ait(topografya, temsil,yön vb.) yapı olması düşünülmüştür.

Doğu batı yönünde yapı boyunca devam eden iç boşluk çeperinde bürolar yer almakta ve binanın merkezindeki ana boşluk ile temsili mekan oluşmaktadır. İç boşluk galeriler ve içinde tasarlanan serbest merdivenler ile iç den dışa doğru saydamlığı sağlarken ,çatıdan alınan doğal gün ışığı ile katlar arasında görsel derinlik ve mekansal zenginlik özellikleri oluşturulur. Alt zemin katta tasarlanan fuaye ve doğaya açık terasının ve katlar arasında oluşturulan düşey boşlukların görsel ve fiziki ilişki ile mekanları birbirine bağladığı gibi çalışanlar ve kullanıcılar arasında sosyal iletişime ortam yaratması hedeflenmiştir. Büroların iç boşluğa bakan cephelerinde kullanılan yarı saydam elemanlarla iç mekana derinlik sağlanmıştır.

Arsanın topografya verileri değerlendirilip, öğrenciler, çalışanlar ve mütevelli heyeti üyeleri için binaya farklı kotlardan hiyerarşik olarak girişler düzenlemiştir.
Yapının program bazında işlevleri; Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve üyeleri büroları, toplantı salonu, teknik büro, satın alma ve mali işler,öğrenci işleri, hukuk ve insan kaynakları büroları,konferans salonu ve fuayesi, kapalı otopark ile teknik mekanlardan oluşmaktadır.

Map
Details
Project Location: Gölbaşı, Ankara
Project Type: Higher Education Building
Employer: Atılım Üniversitesi
Ana Yüklenici: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Peyzaj Mimarlığı: Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Interior Architecture: Uz Mimarlık Atölyesi, Atılım Üniversitesi İnşaat Bölümü
Projcet Manager: Levent Balcı
Structural Project: Fatih Altınok, Minsa İnşaat
Mechanical Project: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Electrical Project: Özgür Ulupınar, Yurdakul Mühendislik
Plumbing Project: Melih Özüner, YMT Mühendislik
Photography: Gücügür Görkay
Project Start Date: 2010
Project End Date: 2011
Construction Start Date: 2011
Construction End Date: 2013
Total Construction Area: 6.338 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Mehmet Soylu

Mete Öz

Övünç Tarakçıoğlu